NIEUWS

08-11-2020

Meld u nu aan voor digitale Algemene ledenvergadering!

Geachte leden,

Graag willen wij jullie via deze weg uitnodigen voor de digitale Algemene Ledenvergadering van de VPT, die plaatsvindt op maandag 23 november 2020 om 16.00 uur. Deze Algemene ledenvergadering zal worden gehouden door middel van een livestream verbinding via Zoom.

De vergaderstukken kunt u hier downloaden.

De agenda punten zijn als volgt (wijzigingen voorbehouden):

  1. Opening ALV
  2. Vaststelling agenda
  3. Mededelingen
  4. Verslag ALV  29 juni 2020
  5. Beleid 2021-2022
  6. Begroting 2021 - stemming
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

 

Tijdens de vergadering kunnen de aanwezigen meepraten en hun mening en ideeën delen. Tevens zullen we tijdens de vergadering de leden vragen hun stem uit te brengen over enkele onderwerpen. Na de vergadering zullen we de besproken onderwerpen, toelichting en de gevraagde besluiten per e-mail sturen naar de leden die zich hebben aangemeld en niet aanwezig kunnen zijn. Zij kunnen hun stem uitbrengen via de reply van deze mail. Hiermee kunnen we ook degenen de kans geven te stemmen die anders een volmacht zouden geven aan een ander lid.

Mocht u naar aanleiding van de vergaderstukken en de agendapunten vragen hebben, stuur deze dan uiterlijk 20 november voor 16 uur naar info@vpt.nl.

Alle leden die zich kenbaar hebben gemaakt te willen deelnemen, zullen voorafgaand aan de vergadering (op het door hun beschikbaar gestelde e-mailadres) een link naar deze live-streamverbinding toegezonden krijgen. Meld u aan via info@vpt.nl.

Uw digitale aanwezigheid stellen we zeer op prijs!

 

LID WORDEN