NIEUWS

31-10-2017

Morgen ligt Zichtlijnen weer op de mat!

In deze Zichtlijnen:

• Een artikel over de telescopische tribune als complexe machine. Koen Koch bespreekt de innovaties en functionaliteiten van deze tribunes met de marktleiders in Nederland en een theateradviseur. 

• Het dossier in dit nummer heeft de titel ‘jonge honden’ meegekregen. Twee van die jonge honden wonnen dit voorjaar de decorpitch voor het televisieprogramma Zomergasten. Rebecca van Vuure sprak hen over het ontwerp- en maakproces. Ook laat zij een nieuwe lichting scenografen aan het woord over hun toekomstverwachtingen.

• Coen Jongsma zoekt uit hoe scholieren op middelbare scholen kennis maken met theatertechniek en wellicht geïnspireerd raken om de podiumtechniek in te gaan.

• Over de CUE gesproken: wie zitten er in de jury van de nieuwe VPT Innovatieprijs en hoe kun je daar naar mee dingen?

• En verder aandacht voor de voorstelling Mare van Vis à Vis, de ledfontein van Maas theater en dans, de problematiek rond code 95 voor vrachtwagenchauffeurs en aandacht voor de stand van zaken bij de Theaterdatabase. Hoe groot is de behoefte aan een gestandaardiseerde database voor theatertechnische gegevens?

Ontvangt u Zichtlijnen nog niet? Word ook lid van de VPT!

LID WORDEN