NIEUWS

07-10-2020

Nederland verlangt naar evenementen!

Nederland verlangt naar live-evenementen én heeft er verrassend veel voor over om ze weer te kunnen bezoeken. Er is veel vertrouwen in de veiligheid en men is bereid om diverse maatregelen te accepteren en rekening te houden met kwetsbare groepen. Dit blijkt uit een groot onderzoek door Fieldlab Evenementen in samenwerking met dr. N. Kenters, onderzoeker en prof. dr.  A. Voss, hoogleraar Infectiepreventie en arts-microbioloog. Het onderzoek werd gehouden onder 29.929 bezoekers van zakelijke evenementen, sportevenementen en entertainment als concerten, festivals en theater. Doel is om te onderzoeken in hoeverre de plannen die het Fieldlab Evenementen ontwikkelt om de bezoekerscapaciteit te verhogen aansluiten bij de wensen en behoeften van bezoekers van evenementen.

 

Op de vraag of men een evenement wil bezoeken, werd massaal bevestigend geantwoord. Of het nu om zakelijke evenementen (93,6%), sportevenementen (94,1%) of entertainment (97,5%) gaat. Hoog op de verlanglijst van de bezoekers scoren outdoor concerten, outdoor festivals, betaald voetbal en congressen en vergaderingen.  Het standpunt van bezoekers ten aanzien van de omvang van evenementen kent geen of slechts een tijdelijke verandering. In entertainment ziet 59% van de bezoekers graag even grote evenementen als voorheen, bij sport 56%. In beide gevallen ziet slechts 7% liever blijvend kleinere evenementen.

 

Pieter Lubberts, Programmateam Fieldlab Evenementen: “Het onderzoek bevestigt wat wij als sector al voelden, Nederland snakt naar live-evenementen, of het nu om sport, zakelijk of entertainment gaat. Het onderzoek geeft ons bovendien veel belangrijke inzichten. Op basis daarvan kunnen we de planning definitief maken voor de pilots die we uit willen voeren in oktober en november. Dit doen we samen met de sector en de wetenschap, zodat we de effecten ervan goed in kaart kunnen brengen. Duidelijk is in ieder geval wel dat verhoging van de capaciteit bij evenementen cruciaal is voor het voortbestaan.”

 

Vertrouwen in organisatoren

Uit het onderzoek blijkt een groot vertrouwen van bezoekers in de organisatoren. Op de vraag of men het veilig acht een evenement te bezoeken, is het antwoord bevestigend: Entertainment (93%), sport (94%) en zakelijk (92%). Sector breed geeft ongeveer 1/3e van de ondervraagden aan speciale coronamaatregelen te verwachten. De outdoor festival- en concertbezoeker voelt zich het veiligst.

 

Verantwoordelijkheidsgevoel

De bezoeker kent een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Bij sportevenementen blijft 82% uit zichzelf thuis bij corona-verschijnselen (entertainment 79%, zakelijk 89%). Voor de 11% twijfelaars zijn alternatieven als een kaart voor de volgende editie, een livestream of geld terug voor het toegangskaartje bepalend om thuis te blijven. Negen van de tien bezoekers zijn bovendien bereid de temperatuur te laten meten en drie van de vier bezoekers zijn bereid een sneltest te ondergaan.

 

Maatregelen breed geaccepteerd

Om evenementen weer op grotere schaal mogelijk te maken is de bezoeker bereid om diverse maatregelen te accepteren. Het dragen van een mondkapje (76% tot 85%), gespreid aankomen en vertrekken (86% tot 96%) en een vaste plaats tijdens het evenement (75% tot 89%) worden voor alle typen evenementen geaccepteerd.

 

Minder bezoekers, meer betalen?

Men is slechts zeer beperkt bereid een hoger tarief voor het toegangskaartje te betalen als er minder mensen worden toegelaten. Een verhoging van 6%  (sport), 10% (entertainment) of 12% (zakelijk) wordt als acceptabel genoemd. Tegelijkertijd geeft 25% tot 29% (sport), 20% tot 33% (entertainment) en 12% tot 14% (zakelijk) minder bezoekers als reden aan om niet meer te komen.

 

Rekening houden met kwetsbare groepen

De bezoeker is bereid om na het bezoeken van een evenement rekening te houden met het bezoeken van risicogroepen. Met name de bezoekers van entertainment (77%) antwoorden hier bevestigend. Bij entertainment evenementen is het voor 68% van de bezoekers geen belemmering als men na het evenement twee weken niet op bezoek bij een risicogroep kan gaan.

 

Contactonderzoek

Om het contactonderzoek na afloop van een evenement te vereenvoudigen, is 77% van de zakelijke bezoekers bereid een app te installeren. (70% bij sport en 65% bij entertainment).

 

Volledige enquêteresultaten

De enquêteresultaten zijn te vinden op https://fieldlabevenementen.nl/onderzoeksresultaten/

 

De enquête, die werd verspreid door organisaties die zijn aangesloten bij het Eventplatform en de Alliantie van Evenementenbouwers, bijvoorbeeld betaald voetbalclubs, 4Daagse Nijmegen, EventSummit, ID&T en Mojo, leverde liefst 29.929 respondenten op, waarvan 21.966 de enquête volledig invulden.

 

Over Fieldlab Evenementen

Fieldlab Evenementen heeft als hoofddoel om de evenementenbranche terug naar het oude normaal te brengen. Het Fieldlab is een gezamenlijk initiatief vanuit de evenementensector, verenigd in het EventPlatform en de Alliantie van Evenementenbouwers en de Overheid. Het is mede opgezet met wetenschappers en kennisinstellingen, de Topsectoren Creatieve Industrie en Life, Sciences & Health en CLICKNL. Het programma wordt ondersteund door de ministeries van VWS, OCW, EZK en JenV. Informatie is te vinden op www.fieldlabevenementen.nl

 

LID WORDEN