NIEUWS

12-02-2018

Nieuw budget beschikbaar voor impulsgeldenprogramma

Subsidie-aanvragen voor duurzame versterking van Brabantse kunst- en cultuursector vanaf 12 maart weer mogelijk 

Makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen of bedrijven die een bijdrage willen leveren aan versterking van de culturele sector, kunnen ook het dit jaar een beroep doen op de impulsgeldenregeling van de provincie Noord-Brabant. Daarvoor is ruim twee miljoen euro beschikbaar. 

De regeling is bestemd voor projecten die een impuls geven aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. Naast de professionele kunsten, zijn de impulsgelden ook beschikbaar voor projecten op het gebied van amateurkunst en cultuureducatie.

Binnen de regeling zijn drie vormen van ondersteuning mogelijk: een subsidie, een kennisvoucher en ondersteuning bij crowdfunding. Vanaf 12 maart 2018 kunnen er weer aanvragen voor subsidie impulsgelden worden ingediend. Aanvragen voor crowdfunding en kennisvouchers kunnen nu al worden ingediend.

wijzigingen

Na evaluatie is een aantal wijzigingen in de regeling doorgevoerd:

aangepaste criteria

Om beter inzichtelijk te maken waaraan een aanvraag voor subsidie impulsgelden en een kennisvoucher moet voldoen, zijn de formuleringen van de criteria aangepast. Dit biedt aanvragers duidelijke kaders bij het opstellen van hun aanvraag. Zo is het duurzame karakter van een project aangescherpt naar een project dat toekomstbestendig is op bedrijfseconomisch en/of maatschappelijk vlak.

uploadtermijnen

De subsidie impulsgelden kent voortaan vaste uploadtermijnen van één week. In praktijk betekent dit dat er in 2018 vier vaste momenten zijn waarop aanvragers hun aanvraag digitaal kunnen indienen. Aan iedere uploadtermijn zijn vaste pitchdagen verbonden. Dit biedt aanvragers meer duidelijkheid over de data waarmee ze rekening moeten houden.

ondernemingsplan

Bij subsidieaanvragen van €50.000,- of meer wordt gevraagd om een ondernemingsplan toegespitst op het project waarvoor financiering wordt gezocht. Daarmee krijgen aanvragers de kans om hun project uitgebreider te onderbouwen. 

impulsgeldenprogramma

De impulsgelden zijn voor de periode 2018 beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant. bkkc (brabants kenniscentrum kunst en cultuur) is in opdracht van Provincie Noord-Brabant verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling, in nauwe samenwerking met Kunstbalie. 

LID WORDEN