NIEUWS

06-12-2021

Nieuwe bestuursleden VPT

Op maandag 22 november jl. heeft de algemene ledenvergadering ingestemd met het voorstel om Jean-Michel Nelissen en Bas Kunnen toe te voegen aan het bestuur van de VPT.

Beide heren zijn afkomstig van de Vereniging voor Freelance Event Professionals (VVFE), die in mei 2020, midden in de coronacrisis, is opgericht en zichzelf nu opheft. De opgedane kennis en het ontwikkelde netwerk van de VVFE gaat echter niet verloren. De twee voormalig bestuursleden nemen nu dus zitting in het bestuur van de Vereniging Voor Podiumtechnologie. Zij zullen bij de VPT de belangenbehartiging van de freelance event professional voortzetten.

Naast de nieuwe bestuursleden heeft de algemene ledenvergadering ook Klaas Tops herbenoeming als bestuurslid goedgekeurd. Hij zal door het bestuur worden aangesteld als secretaris.

LID WORDEN