NIEUWS

29-06-2017

Nieuwe cao poppodia tot 1 januari 2019

Kunstenbond en de Werkgeversvereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (WNPF) hebben een nieuwe cao voor de poppodia afgesloten. Deze is met terugwerkende kracht ingegaan op 1 januari 2017 en heeft een looptijd van twee jaar. 

Per 1 januari 2017 wordt het salaris met 1% verhoogd en in 2017 krijgen de medewerkers een eenmalige bijdrage van €350. Per 1 januari 2018 wordt het salaris met 1,5% verhoogd. Daarnaast is er een meldplicht bij reorganisatie afgesproken en is het tijdstip voor de maaltijdvergoeding in lijn gebracht met de Werkkostenregeling. In het kader van duurzame inzetbaarheid krijgen oudere medewerkers (onder voorwaarden) de mogelijkheid gebruik te maken van de 80-90-100-regeling. 

Protocollaire afspraken
Er is ook een aantal protocollaire afspraken overeengekomen. Zo gaan de sociale partners de tweede helft van 2017 met elkaar in gesprek om minimumvoorwaarden voor een pensioenregeling overeen te komen. Hieraan dienen de WNPF-leden per 1 januari 2023 te voldoen. Daarnaast is er de intentie om per 1 januari 2018 een aanpassing aan het loon- en functiegebouw door te voeren en gaat worden onderzocht of er behoefte is aan een uitzondering op de ketenbepaling uit de Wet werk en zekerheid.

Bij de WNPF zijn op dit moment 22 poppodia aangesloten.

LID WORDEN