NIEUWS

25-01-2017

Nieuwe cao Toneel en Dans gepubliceerd

De Cao Toneel en Dans 1 juli 2016-31 december 2019 is gereed.

De complete tekst kan hier gedownload worden, net als de AWVN Handleiding functiegebouw.

Bron: NAPK

LID WORDEN