NIEUWS

21-06-2017

Nieuwe cao voor theaters en concertgebouwen

De Werkgeversvereniging Nederlandse Podia (WNP) en de Kunstenbond bereikten dit jaar een akkoord over een nieuwe cao Nederlandse Podia. De huidige cao loopt op 1 juli a.s. af. Partijen zijn verheugd dat zij sinds lang weer ruim voor het einde van de lopende cao tot een akkoord zijn gekomen. Werkgevers en werknemers weten nu bij aanvang van de nieuwe looptijd waar ze op kunnen rekenen. De cao kent een looptijd van twee jaar (1 juli 2017 tot en met 30 juni 2019). Dat geeft enige rust om ervaring op te doen met de belangrijkste onderdelen van dit akkoord. De lonen stijgen passend bij de cultuursector nu ook het economisch getijde aantrekt, een mooie boodschap en resultaat.

Anton Vliegenthart van de WNP werkgeversdelegatie spreekt van een vooruitstrevend akkoord in de cultuursector. “Partijen zijn erin geslaagd nieuwe cao-afspraken over duurzame inzetbaarheid te maken nu iedereen langer gaat doorwerken. Werknemers en werkgevers worden met de nieuwe afspraken uitgedaagd om samen wederzijdse waarde te blijven toevoegen, waarbij zij op basis van wederzijdse inspanningen investeren in elkaar”. Arjaen Kersten, WNP en voorzitter van het overleg: “Door bijzondere inzet buiten de reguliere functie ook financieel aantrekkelijk te maken, of juist wanneer het een tijd niet gaat om op het afgesproken niveau te blijven functioneren samen nieuwe afspraken te maken over een meer passend niveau, bieden we meer ruimte voor duurzame inzetbaarheid". Pepijn ten Kate, onderhandelaar namens de Kunstenbond: "De gemaakte afspraken dagen zowel de werkgever als de werknemer uit om te kijken wat individueel nodig is om duurzaam te blijven werken” Er is geen verplichting om er gebruik van te maken, maar het mag wel. Hiermee wordt de cao op een belangrijk onderdeel maatwerk en vraagt daarmee tegelijkertijd dat werkgever en werknemer structureel nadenken over hun gezamenlijke toekomst.” De onderhandelaars kijken samen terug op een intensieve overlegronde waarbij gezocht is naar invulling van duurzame inzetbaarheid, passend bij de sector en praktijkvoorbeelden.

Verder zijn belangrijkste afspraken:

  • de salarissen stijgen de komende twee jaar: 1,5% per 1 oktober 2017 en 1,5% per 1 juli 2018
  • het gebruik van de 80-90-100 regel voor hersteltijd en betere inzetbaarheid is mogelijk vanaf een dienstverband van 80%
  • het loonbegrip wordt eenduidiger geformuleerd
  • educatief medewerker niveau 5 wordt toegevoegd aan het functieboek
  • theaters kunnen kiezen om de jaarurencyclus te starten per 1 januari (in plaats van 1 september)

De achterbannen van de cao-partijen hebben ingestemd met het akkoord. De definitieve cao-tekst wordt verwacht voor 1 juli a.s. en zal dan op de websites www.caonederlandsepodia.nl en www.kunstenbond.nl worden gepubliceerd.

Bron: Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD)

LID WORDEN