NIEUWS

15-09-2017

Nieuwe datum ALV

Amsterdam, 15 september 2017

Geachte leden van de VPT,

Uitstel ALV

Gisteravond hebben het bestuur en de directeur besloten de komende ALV van 25 september a.s. uit te stellen.

De reden hiervoor is dat zowel het bestuur als de Werkgroep 2020 onvoldoende tijd heeft om op 25 september de voortgang en doelen voor 2018 op een bevredigende manier te presenteren.

Hierbij leggen we de lat omhoog voor onszelf, dit doen we echter uit respect voor de leden en in het bijzonder voor een ieder die de tijd en moeite neemt om bij de ALV aanwezig te zijn. Liever goed werk dan half werk, iets wat voor jullie als vakgenoten niet vreemd zal klinken.

Achter de schermen zijn zowel het bestuur en medewerkers als de werkgroep actief met nieuwe richtingen en initiatieven voor de Vereniging. Tijdens de zomer ontdekte beiden dat er veel overeenkomsten bestaan in denkrichting. Hierop zijn we deze informatie in augustus met elkaar gaan delen. Dit leidde ertoe dat het bestuur én de werkgroep deze nieuwe inzichten wilde verwerken in de plannen. Dit bleek, met de volle agenda’s van de deelnemers, niet te realiseren vóór 25 september.

Uiteraard hoop ik op jullie begrip voor dit besluit, welke is ingegeven vanuit ambitie en betrokkenheid.

De ledenmiddag van 25 september gaat gewoon door

In overleg met de medeorganisatoren hebben we besloten het overige programma van de VPT-ledenmiddag op 25 september door te laten gaan met een gewijzigde aanvangstijd, jullie ontvangen hiervoor een aparte uitnodiging. Het belooft een interessante middag te worden en ik wil jullie hiervoor van harte uitnodigen. De verschillende presentaties, de rondleiding en de netwerkborrel vinden dus doorgang. Het bestuur zal deze middag ook aanwezig zijn, zodat we eventuele vragen over het uitstel van de ALV kunnen beantwoorden. Maar méér nog dan dat, willen we met jullie van gedachten wisselen over de toekomstplannen waar we aan werken. 

Nieuwe datum ALV

De uitgestelde ledenvergadering zal plaats vinden op:

maandag 27 november 2017 in TivoliVredenbrug, Utrecht.

De vergaderstukken zullen daarmee ook tijdig beschikbaar komen op de website. We hebben geen voornemens andere activiteiten te combineren met deze ALV. We hopen uiteraard op een goede opkomst, verdere details als aanvangstijd verschijnen tijdig op de website.

Contributie

Traditioneel en volgens statuten besluit de ALV in het najaar over de hoogte van de contributie voor het komende jaar. Dit geeft leden voldoende bedenktijd, in het kader van het verlengen van het lidmaatschap, mocht daar aanleiding voor zijn. Door uitstel van de ALV komt deze bedenktijd onder druk te staan. Om die reden kunnen we reeds aankondigen dat het bestuur op de ALV in november zal voorstellen om de contributie voor 2018 niet te wijzigen ten opzichte van 2017.

 

Namens het bestuur,

Jullie voorzitter

Henk Kroon

LID WORDEN