NIEUWS

05-12-2018

Nieuwe koers VSCD

De VSCD (Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties) zal een nieuwe koers gaan varen. Het plan heet ‘VSCD 3.0’ en zal verder gaan zonder directeur Hedwig Verhoeven.

De Ledenvergadering van 26 november stemde in met de heroriëntering. De VSCD 3.0 is de uitkomst van een kritische analyse van de vereniging. Het stagneren van de koepelvorming hebben zij aangegrepen om terug te gaan naar de kern van het bestaan. De vernieuwing van de vereniging is gebaseerd op de drijfveren van de VSCD: ledenbelang en samenwerking binnen de sector.
Op termijn zal een nieuwe naam voor de organisatie komen. Het bestuur van de VSCD gaat actief op zoek naar de nieuwe voorman/vrouw voor de vernieuwde vereniging.

Voor meer informatie: zie website van de VSCD.

De VPT en VSCD deelden tot en met juli dit jaar gezamenlijke kantoorruimte.

Bron: VSCD

 

LID WORDEN