NIEUWS

22-12-2020

Nieuwjaarsgroet 2021

Beste VPT-leden,

 

Wat een raar jaar.

Deze zin horen we veel de laatste tijd. En een raar jaar was het wel.

En daar zitten we dan weer. Voor de tweede keer is alles weer op slot. Lock Down.

Geen publiek, geen voorstellingen, geen kerstborrels, geen oudejaarsshows.

 

En toch zitten we niet bij de pakken neer.

En wat is er eigenlijk ook veel gebeurd afgelopen jaar.

Door deze crisis wordt er ook veel in beweging gebracht.

Er is veel creativiteit getoond, we verzinnen overal wel weer wat op toch?!

 

Wij zullen als bestuur van de VPT de weg verder bewandelen die we zijn ingeslagen.

Met veel nieuwe samenwerkingen willen we de belangenbehartiging nog steviger voortzetten.

We gaan door met het ontwikkelen van het platform voor en door leden,

zodat we elkaar steeds beter weten te vinden en kennisuitwisseling makkelijker wordt.

De Maandag Middag Meetup houden we er in. Ideeën genoeg!

 

Namens het bestuur willen we iedereen hele fijne feestdagen toewensen.

Tijd om even goed uit te rusten en ook even uit te ‘Zoomen’.

Laten we ons weer opladen voor waarschijnlijk weer een nieuw raar jaar.

Hopelijk kunnen de sterren weer snel van de hemel gespeeld worden,

en kan iedereen daar weer zijn steentje aan bijdragen.

 

Voor jullie allemaal heel veel geluk, sterkte, gezondheid en succes!

En laten we elkaar in 2021 vooral ook weer live gaan ontmoeten!

 

Bestuur VPT

bestuur@vpt.nl

LID WORDEN