NIEUWS

26-05-2020

Noodpakket 2: nieuwe regelingen per 1 juni

Het kabinet heeft 13 miljard euro uitgetrokken voor het noodpakket. Dit steunpakket moet ondernemers helpen de periode tot eind augustus door te komen. Op 1 juni gaat het tweede noodsteunpakket voor ondernemers in. Het nieuwe pakket bestaat uit aanpassingen op bestaande regelingen en 1 nieuwe regeling. Het pakket sluit beter aan bij wat ondernemers de komende maanden nodig hebben.

Het economisch noodpakket wordt met een maand verlengd tot 1 oktober. Dit geeft kabinet, werkgevers en werknemers tijd om afspraken te maken die ons land ook op de langere termijn helpen door de crisis te komen. 

Waar bij noodpakket 1 de focus lag op onder andere baanbehoud en tijdelijk overbruggingskrediet, wordt bij het tweede pakket extra aandacht besteed en geld uitgetrokken voor bij- en omscholing en tegemoetkomingen voor het betalen van vaste lasten.

Nog altijd is het doel zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden, maar niet alle ontslagen en faillissementen kunnen voorkomen worden. Daarvoor is nodig dat ondernemers en werkenden zich kunnen aanpassen aan een veranderde Nederlandse samenleving en economie, aldus het kabinet.

Dit zijn de aanpassingen uit het tweede steunpakket:

  • Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL), de opvolger van de TOGS.
  • Tozo 1 wordt Tozo 2 en geldt tot eind augustus
  • NOW wordt verlengd, onder andere ontslagboete verdwijnt uit voorwaarden
  • Uitstel betaling belasting verlengd tot 1 september
  • Coronakredietverlening en -garanties aan ondernemers lopen door
  • Meer geld voor startupregeling COL

De regelingen wordt de komende weken verder uitgewerkt. 

Voor uitgebreide uitleg lees hier:

Kamerbrief Noodpakket banen en economie 2.0

Kamerbrief derde wijziging NOW

Een uitgebreid overzicht van de nieuwe regelingen

 

Meer informatie wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt op www.rvo.nl.

LID WORDEN