NIEUWS

08-07-2020

NOW 2.0: bied je personeel omscholing aan

Nu de crisis langer duurt, heeft de overheid het economisch noodpakket met onder meer de loonkostenregeling NOW verlengd. Je kunt tegen nieuwe voorwaarden sinds 6 juli 2020 NOW 2.0 aanvragen bij UWV voor de maanden juni, juli, augustus en september 2020.

 

Voorwaarden nieuwe loonkostenregeling NOW 2.0

De overheid stelt de volgende voorwaarden:

  • De omzetderving bedraagt minstens 20%.
  • Je mag in 2020 geen winstuitkering uitkeren aan aandeelhouders.
  • Je mag geen bonussen uitkeren aan bestuurders en directieleden.
  • Aandelen kopen in de eigen onderneming is niet toegestaan.
  • Je hebt een inspanningsverplichting om medewerkers te laten omscholen of bijscholen.

 

Inspanningsverplichting

Ben je werkgever en ontvang je geld van de overheid uit de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud en wil je NOW 2.0 benutten? Dan verplicht de overheid je om ontwikkeladvies of (bij)scholing voor medewerkers te regelen.

Je kunt natuurlijk zelf aan de slag. Stel tijd en geld beschikbaar. Je kunt ook gebruik maken van opleidings- en ontwikkelfondsen (O&O fondsen). Dit zijn stichtingen die er per sector voor zorgen dat het aanbod en het niveau van (potentiële) werknemers op peil blijft. Afspraken hierover lees je in een cao.

 

NL leert door

Benut je de loonkostenregeling, dan verwacht de overheid dat je aantoont dat je inzet toont voor je medewerkers. Als onderdeel van het steunpakket start het kabinet vanaf half juli met de verlenging en uitbreiding van het Noodpakket, met de subsidieregeling 'NL leert door’. Dit is een crisisregeling voor ontwikkel- en scholingsadvies voor medewerkers. Doel is dat toekomstige werklozen zich kunnen omscholen naar beroepen waar in de nabije toekomst veel behoefte aan is. Het kabinet stelt hier 50 miljoen euro voor beschikbaar. Je toont aan dat je voldoet aan de inspanningsverplichting richting jouw medewerkers door een verklaring af te leggen hieromtrent bij de NOW 2.0 aanvraag.

Meer weten? Lees het voledig artikel op de website van de KVK.

LID WORDEN