NIEUWS

20-07-2017

Onderzoek HRM in de Cultuur gepubliceerd

Het Sociaal Fonds Podiumkunsten deed onderzoek naar het personeelsbeleid (HR) van werkgevers in de cultuursector. Voor het eerst is in beeld gebracht hoe cultuurwerkgevers in Nederland hun HR-beleid uitvoeren, welke hulpmiddelen ze daarbij inzetten en tegen welke knelpunten ze in de praktijk aanlopen. Hieronder alvast enkele van de uitkomsten:

Eén grote familie
In de cultuursector zijn relatief veel kleinere organisaties actief. Het merendeel van deze organisaties beschikt niet over HR-medewerkers of -afdeling, er is nauwelijks tijd (en geld) voor gericht personeelsbeleid en veel personeelszaken worden informeel geregeld. In deze organisaties zien we een 'familiecultuur', waarbij nadruk ligt op goede onderlinge verhoudingen, een flexibele werkinstelling, loyaliteit, tradities en zorg voor medewerkers (net als in een familie). Een van de bevraagde werkgevers beschreef het met: "Laten we het gezellig houden..."

Een goede baas graag
Hoe groter de organisatie, hoe vaker een gespecialiseerde HR-functionaris wordt ingezet, maar ook dan valt de besluitvorming op HR-gebied meestal onder de verantwoordelijkheid van de zakelijke leiding. Hierdoor hangt de kwaliteit van het gevoerde HR-beleid vaak sterk samen met de persoonlijke inzet en HR-competenties van de zakelijk leidinggevende.
Hier zijn de volledige samenvatting van de meest in het oog springende resultaten gepubliceerd.

Het onderzoek HRM in de Cultuur werd in opdracht van het SFPK uitgevoerd door bureau Kenniseffect, met cofinanciering van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de sectorspecifieke aanpak, als onderdeel van het Sectorplan Cultuur.
In het onderzoek zijn gegevens verzameld bij werkgevers, HR-professionals en bij diverse branche-organisaties. Het merendeel van de gegevens heeft betrekking op de podiumkunsten, de erfgoedsector, de bibliotheken en de beeldende kunstsector. Een samenvatting van de voornaamste uitkomsten is hier te lezen (en via de samenvatting is ook het volledige rapport te downloaden).

Bron: Sociaal Fonds Podiumkunsten

LID WORDEN