NIEUWS

23-02-2017

Onderzoek werkdruk (2)

Begin deze maand vroegen wij uw medewerking aan de enquête Werkdruk van Zichtlijnen. Zichtlijnen onderzoekt wat de economische crisis, jarenlange bezuinigingen en veranderende wetgeving betekend hebben voor de werkdruk.

De enquête is inmiddels gesloten. De resultaten worden op dit moment geanalyseerd maar men kan al wel zeggen dat het qua respons een groot succes was. In Zichtlijnen 172 die op zaterdag 6 mei verschijnt en op de website leest u te zijner tijd wat het onderzoek heeft opgeleverd.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

LID WORDEN