NIEUWS

25-07-2019

Ontbinding van stichting Arbopodium

Na de opheffingvergadering stichting Arbopodium van 16 juli jl, is op maandag 22 juli de ontbinding van stichting Arbopodium publiekelijk bekend gemaakt via een advertentie in de Telegraaf:

Stichting Arbopodium in liquidatie, statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer KvK 34166819, is door het bestuur in haar vergadering van 16 juli 2019 ontbonden door een ontbindingsbesluit met instemming van de leden van de stichtingsraad. De rekening en verantwoording en het plan van verdeling liggen voor eenieder ter inzage tot 2 maanden na heden ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam en ten kantore van Stichting Arbo & Podiumkunsten te Houten. Of ze zijn op te vragen bij Van Eick HR Consultancy www.vaneickhr.nl.

Lees hier het verslag van de bestuursvergadering stichting Arbopodium van 16 juli jl., alsmede het bestuursbesluit waarmee de ontbinding van stichting Arbopodium een feit is.

 

LID WORDEN