NIEUWS

21-07-2021

Onzekerheid over doorgang festivalseizoen

Grote festivals maken zich na een overleg met het ministerie van VWS en Economische zaken ernstig zorgen over het kunnen laten doorgaan van evenementen. Omdat ook gevaccineerden het virus blijken te kunnen doorgeven, denken sommige medische deskundigen dat iedereen moet worden getest voor toegang, dus ook volledig gevaccineerden. Maar de vraag is of dat haalbaar is.

Organisatoren van de evenementenbranche hadden dinsdag een informeel overleg met medische deskundigen en ambtenaren van het ministerie van VWS en Economische Zaken. Daarin kregen ze te horen dat, op basis van de bevindingen over de deltavariant, misschien aangescherpte maatregelen nodig zijn.

Nu is het testbeleid voor grote evenementen dat je naar binnen mag als gevaccineerd bent óf een negatief testresultaat laat zien. Maar door de nieuwe bevindingen over de deltavariant, lijkt het onvermijdelijk dat iedereen getest moet worden om besmettingen te kunnen tegengaan. Omdat testen nu 24 uur geldig zijn, zou in dit mogelijk scenario ook iedereen op een meerdaags festival elke 24 uur moeten worden getest.

`Of het überhaupt haalbaar is om zoveel festivalgangers op dezelfde dag te testen, valt nog te bezien` zegt Willem Westermann van Vereniging van Evenementenmakers (VVEM). Ook Rosanne Janmaat, directielid bij ID&T, kijkt met grote zorgen naar de nieuwe ideeën. "Dat zou betekenen dat bij Mysteryland, een van onze grootste festivals, we elke dag 25.000 mensen die op de camping verblijven moeten testen", zegt Janmaat. "Dat is logistiek heftig.". Ze kan nu nog niet zeggen of bepaalde festivals niet meer door kunnen gaan. "Dat het moeilijk haalbaar is, dat is zeker."

De evenementenbranche kijkt ondertussen naar de mogelijkheden voor uitgebreid testen. Als er vaker getest moet worden, moeten de meerdaagse evenementen daar ook faciliteiten voor inrichten en het is de vraag of dat op korte termijn te realiseren is, laat ID&T weten. De deadline voor de resultaten van het onderzoek naar nieuwe regels voor Testen voor Toegang is 1 augustus.

Het is niet realistisch dat evenementen in de eerste twee weken van augustus nog kunnen doorgaan. Maar ID&T en de evenementenbranche hopen met dit plan van aanpak ervoor te zorgen dat de festivals en concerten na half augustus wel doorgang kunnen vinden.

Over de besluitvaardigheid van het kabinet zijn ten slotte ook grote twijfels, aldus VVEM. ,,Ze plaatsen de evenementenmakers in een redelijk bizarre situatie door hen pas op 13 augustus te vertellen of ze een week later wel of niet door kunnen gaan”, verzucht Westermann.

De branche heeft een oproep gedaan aan het kabinet om, liefst nog deze week, duidelijkheid te geven.

LID WORDEN