NIEUWS

04-06-2018

Overgangsjaar vernieuwde Arbowet bijna voorbij

Never 'brake' a machine with your handOp 1 juli 2017 ging de nieuwe Arbowet in. De Arbodienstverlener en de werkgever hebben een jaar de tijd gekregen om samen afspraken te maken. Deze periode is bijna om.

Nieuw regels hebben gevolgen voor werkgever, werknemer, bedrijfsarts, preventiemedewerker, ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging. Alle wijzigingen zijn nog eens na te lezen via deze Praktijkinfo, een uitgave van MKB Nederland.

Bron: MKB Nederland

LID WORDEN