NIEUWS

03-07-2019

Pensioenen Toneel en Dans naar Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Alle werkgevers in de branche Toneel en Dans brengen vanaf 1 juli hun pensioenverplichtingen onder bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Het verzoek hiertoe is gedaan door de sociale partners, die betrokken zijn bij de Nederlandse Associatie voor PodiumKunsten (NAPK) en Kunstenbond.

Op dit moment kennen diverse toneel- en dansinstellingen geen pensioenvoorziening of hebben een pensioenvoorziening die kwalitatief (ver) onder het niveau van PFZW ligt. Dat zorgt voor een ongewenste financiële en arbeidsvoorwaardelijke ongelijkheid in de branche. Die wordt nu gelijk getrokken.

Culturele sector

De keuze voor PFZW is onder andere gemaakt omdat het vroegere Pensioenfonds Cultuur is opgegaan in PFZW. Daardoor is een groot deel van de culturele sector sinds 2012 al bij PFZW aangesloten. Voor medewerkers die binnen de aangesloten culturele branches wisselen van werkgever biedt dit het voordeel dat ze hun pensioenregeling bij PFZW kunnen voortzetten.

Pensioenvermogen

Pensioenfonds Zorg en Welzijn is verantwoordelijk voor het pensioenbeleid en het pensioenvermogen van ruim 2,6 miljoen (oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn. Eind maart 2019 bedroeg het pensioenvermogen € 216,6 miljard.

Bron: amweb

LID WORDEN