NIEUWS

25-02-2016

Plan nieuwe trekkenwand Stadstheater Zoetermeer

Maar liefst drie miljoen euro stelt het college van B&W voor om uit te trekken voor de vervanging van de trekkenwand in Stadstheater Zoetermeer.

Dit voorstel komt voort uit een onderzoek waaruit bleek dat een kostbare variant trekkenwand nodig is. Zelf heeft het theater niet voldoende middelen om deze aankoop te bekostigen. Daarom wordt er beroep gedaan op de gemeente. Aanvankelijk lagen er drie opties. Na onderzoek bleek de meest uitgebreide variant nodig, mede om direct ook de rollenzolder aan te pakken. Volgens wethouder Robin Paalvast is de aanpassing echt nodig, omdat de huidige situatie te gevaarlijk is. “Het theater zet nu al extra personeel in om de veiligheid te garanderen”, zegt hij.

Paalvast heeft ook onderzoek uit laten voeren naar de financiën van het theater. De wethouder wilde voor hij 3 miljoen gaat investeren namelijk weten of het theater de financiën verder op orde heeft. Of de trekkenwand daadwerkelijk wordt vervangen is aan de gemeenteraad. Die zal in het voorjaarsdebat in juni moeten bepalen of zijn deze financiële injectie aan het theater wil geven. De wethouder is ervan overtuigd dat dit niet uit luxe is. “De huidige situatie is gevaarlijk dus het is duidelijk dat er iets moet gebeuren.”

Bron: Streekblad Zoetermeer

LID WORDEN