NIEUWS

10-09-2018

PMSE komt in actie tegen ontwerpplan Nationaal Frequentieplan

In een wijziging van het Nationaal Frequentieplan (NFP) wordt voorgesteld om het 700 MHz-gebied toe te kennen aan mobiele telefoontoepassingen en PPDR (veiligheidsissues via het Ministerie van Justitie en Veiligheid). Voor draadloze microfoons, intercoms en reportagezenders in de podiumkunsten en evenmentenbranche, blijft daar slechts 17 Mhz over. De vereniging PMSE heeft gereageerd op deze consultatie.
De PMSE (waar de VPT lid van is) constateert dat het geven van de 700 Mhz aan deze partijen (o.a. via de aanstaande veiling) te snel gebeurt. Er zijn onvoldoende werkende alternatievene voor de PMSE-sector, in strijd met de brief van de minister van EZ. Er wordt dan onder andere ook om uitstel van dit besluit gevraagd.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt
Doelgroepen van het Nationaal Frequentieplan zijn partijen met spectrumgebruiksrechten (vergunningen) en voor wie het NFP gebruiksrechten vastlegt zoals: Aanbieders van mobiele communicatie, omroepaanbieders, satellietcommunicatieaanbieders, exploitanten van straalverbindingen, overheidspartijen die frequenties gebruiken voor publieke taken, spectrumgebruikers in de lucht- en scheepvaart, bedrijven met netwerken voor eigen bedrijfstoepassingen, radiozendamateurs, fabrikanten van apparatuur die gebruik maakt van het spectrum (met of zonder vergunning).

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen
Dit wijzigingspakket bevat de volgende onderdelen: In de 5 MHz-band wordt de bandbreedte van de bestemming voor radioamateurs aangepast. In banden tussen 156 MHz en 162 MHz wordt als nieuwe bestemming Bijzonder gebruik maritieme frequenties toegevoegd. In de 700 MHz-band wordt per 1 januari 2020 mobiele communicatie als bestemming toegevoegd, en wordt bestemming omroep beëindigd. In de band 1875-1880 MHz wordt een bestemming voor vergunningvrije installaties ter zee toegevoegd. In de band van 27,5 tot 30 GHz worden niet gecoördineerde satellietgrondstations aan de bestemming toegevoegd. In annex 4 worden een aantal nieuwe begrippen gedefinieerd.

Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Bron: PMSE, Overheid.nl

LID WORDEN