NIEUWS

22-11-2016

PMSE-nieuwsbrief november 2016

Reacties of vragen? info@pmse.nl

INHOUD

 • Overzichtsdocumenten PMSE
 • Belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van PMSE-audio
 • Alternatieve audiofrequenties buiten band IV/V
 • Ander nieuws op het gebied van PMSE-audiofrequenties
 • Belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van PMSE-video
 • ALV en themadag op dinsdag 8 november 2016
 • Wat is en doet de Nederlandse PMSE?

OVERZICHTSDOCUMENTEN PMSE
De PMSE heeft een tweetal ‘marsroutes’ gepubliceerd waarin recente en (mogelijk) toekomstige ontwikkelingen op het gebied van PMSE-audio en -video overzichtelijk op een rij staan. U vindt de teksten op http://pmse.nl/. In de nieuwsberichten hieronder worden kort en bondig de hoofdlijnen uit de doeken gedaan.

BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN PMSE-AUDIO
Er is de afgelopen tijd weer veel gebeurd op audiofrequentiegebied. Hier hebben wij de belangrijkste ontwikkelingen onder elkaar gezet, zodat u het overzicht behoudt. Het is dit keer een behoorlijk technisch verhaal, begrijpelijk voor de specialisten, maar wat minder toegankelijk voor de minder ingevoerde lezer. Om wat meer ingevoerd te raken verwijzen wij graag naar de begrippenlijst op http://www.pmse.nl/begrippenlijst.

Restruimte in band IV/V ongewijzigd tot februari 2017
De restruimte voor microfoons in de omroepband IV/V (470-790 MHz) zal in ieder geval tot 1/2/2017 ongewijzigd blijven. Vanaf 1/2/2017 zal opnieuw frequentiespectrum voor digitale ethertelevisie ter beschikking worden gesteld in de band 470-694 MHz. De beoogde veiling hiertoe heeft uiteindelijk niet plaats gehad, omdat er slechts één deelnemer over bleef, namelijk de huidige vergunninghouder KPN. KPN behoudt de vergunning.

Vrijmaken van de 700 MHz-band
De 700 MHz band zal uiterlijk per 1 januari 2020 beschikbaar komen voor mobiele communicatie. Na afloop van de huidige vergunningen voor DVB-T komt er een transitieperiode die loopt van 2017 tot januari 2020 waarin de 700 MHz daadwerkelijk wordt vrijgemaakt.

Kanalen 38, 39, 40, 41 beschermd voor PMSE-gebruik
Deze kanalen in de 600 MHz-range zijn zoveel mogelijk beschermd voor PMSE-gebruik ter compensatie van het wegvallen van het landelijke kanaal 63. Kanaal 38 (radioastronomie) is alleen via een vergunning beschikbaar.

Band III, wanneer eindigen vergunningen en volgen verlengingen?
PMSE-gebruik in band III (174 - 230 MHz) betreft vooral reportageverbindingen onder vergunning. De vergunningen voor digitale radio T-DAB van de huidige gebruikers LCO en NLCO/RPO eindigen op 31/8/2017. De vergunning van MTVNL eindigt op 31/1/2024. De minister van Economische Zaken is van plan om de commerciële radiovergunningen na 31/8/2017 voor vijf jaar te verlengen.

ALTERNATIEVE AUDIOFREQUENTIES BUITEN BAND IV/V
Zoals wij al eerder schreven zal er een lappendeken ontstaan aan oplossingen. Onderstaande frequenties zijn alternatieve toevoegingen aan die deken: 

 • 36,6-38,8 MHz: in Nederland zijn in delen van deze band draadloze microfoons toegestaan met een maximaal vermogen van 10 mW e.r.p..
 • 195-202 MHz: dit is kanaal 8 in de omroepband III.
 • 823-832 MHz: deze band, het grootste deel van de 800 MHz duplex gap, moet sinds 1/3/2015 in de hele EU beschikbaar zijn.
 • 863-865 MHz: is al langer internationaal geharmoniseerd voor vergunningvrij gebruik van o.a. laagvermogen draadloze audioverbindingen zoals draadloze microfoons (max 10 mW e.r.p.).
 • 1785-1805 MHz: met het besluit van de EC ten aanzien van harmonisatie van duplex gaps voor PMSE is de hele band 1785-1805 MHz binnen de EU geharmoniseerd voor het gebruik van draadloze microfoons. Sinds 1/3/2015 moet deze band in alle lidstaten beschikbaar zijn gemaakt.
 • 2400-2483,5 MHz band: in deze geharmoniseerde frequentieband zijn verschillende vergunningvrije toepassingen waaronder het veelgebruikte WIFI. In deze band komen tegenwoordig steeds meer digitale draadloze microfoons voor die in de categorie algemene toepassing vallen en daarom een maximaal vermogen van 10 mW e.r.p. mogen hebben.

ANDER NIEUWS OP HET GEBIED VAN PMSE-AUDIOFREQUENTIES
Op het gebied van PMSE-audiofrequenties spelen ook de volgende andere onderwerpen:

 • 960 – 1164 MHz: in het Verenigd Koninkrijk is een officieel statement uitgegeven waarin PMSE-gebruik voor audio in deze luchtvaartband onder vergunning en coördinatie wordt toegestaan. De mogelijkheden om deze band ook in Nederland voor PMSE te gebruiken zijn op dit moment in onderzoek.
 • 1350-1400 MHz: de ECC heeft recent onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om deze band naast het bestaande gebruik (radioplaatsbepaling/Defensie) ook voor microfoons te gebruiken. Een langetermijnbeschikbaarheid, harmonisatie of brede internationale acceptatie en implementatie voor PMSE van deze band is van belang om fabrikanten te doen investeren in de ontwikkeling van apparatuur.
 • 1492-1518 MHz: in ITU regio 1, dus ook in Europa, is deze band tijdens WRC 2015 geïdentificeerd voor IMT (mobiel breedband). PMSE-toepassingen zijn in die situatie vrijwel uitgesloten.
 • 1518-1525 MHz: deze band is in Nederland primair toegewezen aan Defensie en mobiele satellietverbindingen en is bij de ECC in studie geweest voor wat betreft medegebruik door PMSE-audio. Het definitieve rapport is nog niet beschikbaar.

BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN PMSE-VIDEO
Het CEPT-rapport 51 van eind 2013 beschrijft een aantal kandidaatbanden voor toekomstig medegebruik van digitale camera’s. Hieronder staat de stand zaken met betrekking tot de mogelijke geschiktheid van die banden:

 • 1900-1920 MHz / 2010-2025 MHz: bovenband komt beschikbaar voor PMSE-video Er is een EC decision uitgegaan voor harmonisatie van de bovenliggende band 2010-2025 MHz voor het gebruik van PMSE-video. Alle lidstaten moeten deze band eind dit jaar beschikbaar stellen.
 • 2300-2400 MHz: mandaat om onderzoek te doen In Nederland is deze band van groot belang voor mobiele PMSE-videoverbindingen. Er zijn inmiddels al drie CEPT-rapporten gepubliceerd betreffende de technische aspecten van medegebruik van mobiel breedband. De EC heeft echter een definitief besluit uitgesteld om meer overleg te kunnen voeren en nog meer onderzoek te doen.
 • 2700-2900 MHz: in Nederland vrijwel geen medegebruik mogelijk De Europese studie naar toepassing van deze band is afgerond in juni 2016 en geeft aan dat gedeeld gebruik tussen de luchtvaart radarsystemen en PMSE-video onder bepaalde voorwaarden mogelijk is. In Nederland zal echter vrijwel geen medegebruik mogelijk zijn door de vele radars en de relatief korte onderlinge afstanden tussen de radars.
 • 4400-5000 MHz: beperkt gebruik in ‘leenspectrum’ mogelijk Deze band wordt gebruikt voor publieke taken en defensie en wordt niet geschikt geacht voor harmonisatie. In Nederland is beperkt gebruik wel mogelijk in de vorm van ‘leenspectrum’.
 • 7-8 GHz: in praktijk al probleemloos gebruik voor PMSE-video In Nederland is gebruik mogelijk in het deel 7140–7250 MHz. Er zijn verder geen studies uitgevoerd naar de compatibiliteit tussen PMSE-video en het bestaande gebruik in de 7/8 GHz banden, omdat er in de praktijk al sprake is van probleemloos gebruik.

ALV EN THEMADAG OP DONDERDAG 1 DECEMBER 2016
Op donderdag 1 december organiseert de PMSE haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en tevens themadag. Noteert u alvast deze datum in uw agenda! De stukken van de ALV en de locatie worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.
Op de themadag zullen diverse deskundigen u een zo helder inzicht pogen te geven in de lopende problematiek en de consequenties ervan voor de sector.

WORD LID VAN DE PMSE!
De PMSE heeft de afgelopen jaren door overleg, lobby en publiciteit dingen voor elkaar gekregen die anders nooit gelukt zouden zijn. Dit blijft ook nu hard nodig! De PMSE legt bij de overheid alleen gewicht in de schaal dankzij de leden! Daarom is het belangrijk dat u lid van onze vereniging bent. Nog geen lid? Meld u dan nu aan!
Dat kan via http://pmse.nl/lid-worden
De link naar onze contributieregeling: http://pmse.nl/contributieregeling
De link naar onze ledenlijst: http://pmse.nl/leden

Bron: PMSE

LID WORDEN