NIEUWS

21-01-2021

POL: Belangrijk onderzoek naar jouw financiële situatie

De VPT is verschillende samenwerkingsverbanden aan het aangaan, vanuit de overtuiging dat een verenigde sector een sterkere sector is.

We zijn onderdeel van De Alliantie van Evenementenbouwers, een samenwerkingsverband dat is ontstaan vanuit de belangenbehartiging om vermaak, cultuur, recreatie en sport weer mogelijk te maken in Coronatijd. Inmiddels gaat dit verder en wordt er gewerkt aan een plan met een visie op een duurzamere verbinding met alle betrokken partijen.

Sinds kort zijn we ook aangesloten bij de Creatieve Coalitie. Ook zij staan voor belangenvertegenwoordiging en lobbyen bij de overheid, maar zij vertrekken vanuit de arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers. Hun doel is om een centraal overleg tussen werkgevers en werknemers binnen de creatieve sector te organiseren, vanuit de gedachte dat als de arbeidsverhoudingen goed zijn, de hele sector serieuzer en professioneler genomen wordt.

Twee verschillende benaderingen dus, maar allebei met het doel sterker verbonden te raken. Daarom doen we nu aan beide samenwerkingsverbanden mee.

De Creatieve Coalitie heeft met de Kunstenbond een pol opgesteld, waarin gevraagd wordt gegevens te delen, zodat er meer bekend wordt over de achtergronden van iedereen en waar behoefte aan is. We delen deze enquête graag om hier aan mee te werken:

 

Wat betekent de huidige lockdown financieel voor jullie? 
 
 #houvol #samensterk 
 
Dit is een oproep om ons aan harde cijfers te helpen voor onze lobby voor aanvullende steunmaatregelen.
De lockdown blijft nog even van kracht. Waar sta jij nu? Red je het nog financieel? Maak je gebruik van noodsteun? Werk je tijdelijk buiten de sector? Wat heb jij het hardst nodig om de crisis te overleven? 

Een groot deel van de culturele en creatieve sector zit nu tien maanden op slot. Concreet perspectief voor heropening is er nog niet. Wat betekent dat voor de financiële situatie van mensen die in de cultuur werken? 

Werk jij in de culturele en creatieve sector? Help ons dan door mee te werken aan ons onderzoek. 

 klik hier voor de enquête.
  

 

 

LID WORDEN