NIEUWS

27-11-2019

Politiebond pleit voor 30% minder evenementen in 2020

De politiebonden eisen dat de minister, de politietop, burgemeesters en het OM voor 1 januari 2020 noodzakelijke keuzes maken over hoe de politie wordt ingezet. Een woordvoerder zegt namens de politiebonden: 'Het credo ‘niet alles kan’ geldt ook voor de politie. Zoals het nu gaat, raken politiemensen en hun organisatie in moordend tempo volledig uitgeput. Ook burgers worden de dupe van onderbezetting bij de politie. Aangiftes blijven liggen en bij veel zaken is doorpakken niet mogelijk. Veel meldingen worden in de wacht gezet of krijgen geen navolging. Daar komt nog eens bij dat de politie geen menskracht heeft om de georganiseerde misdaad een halt toe te roepen.'

Richting de minister, de burgemeesters, de politietop en de OM-top zijn suggesties gedaan om de werkdruk te verlagen. Eén van de meest ingrijpende voorstellen ligt bij de burgemeesters. De bonden stellen voor dat er komend jaar dertig procent minder evenementen toegelaten worden.

Een ingrijpende maatregel, maar wel noodzakelijk aldus de politie: "Het aantal evenementen is in de voorbije jaren bijna verdubbeld. En ook al regelen ze zelf beveiliging: als er echt iets gebeurt, dan moeten wij alsnog optreden." Ook de inzet tijdens een evenement is in sommige gevallen flink toegenomen. "Neem de Sinterklaasintocht. Vroeger konden we dat af met een paar wijkagenten per situatie. Dat staat in schril contrast met de mankracht van afgelopen weekend. Die verhoudingen zijn volledig zoek. Ieder bedrijf heeft een grens van hoeveel werk het kan leveren en dat is bij de politie niet anders."

Bron:NPB

LID WORDEN