NIEUWS

13-11-2018

Premies en wijzigingen collectieve zorgverzekering 2019 bekend

De Federatie Cultuur (FC) heeft met Zilveren Kruis Achmea een collectieve korting afgesproken waar VPT-leden ook van kunnen profiteren. De premies en wijzigingen voor deze verzekering zijn inmiddels bekend.

Zie hier voor de

  • Belangrijkste veranderingen
  • Vergoedingen
  • Voorwaarden
  • Reglementen


De premie van de Basis Zeker stijgt met 6,3% naar € 126,95 per maand
Dit is de meest gekozen basisverzekering van Zilveren Kruis. De Basis Budget is € 114,95 per maand. De premies van de aanvullende verzekeringen stijgen gemiddeld met 0,7%.

Stijgende zorgkosten leiden tot een hogere premie
Jaarlijks komen er nieuwe dure medicijnen beschikbaar. En we gebruiken met elkaar steeds meer zorg. De overheid heeft de dekking van de basisverzekering ook in 2019 uitgebreid. Dit alles zorgt voor een stijging van de premie ten opzichte van 2018.

Collectiviteit
De collectiviteitsverzekering is voor leden van de VPT. Voor zowel werkgevers als werknemers. Partners en gezinsleden kunnen ook gebruik maken van deze verzekering. U kunt het collectiviteitsnummer opvragen bij de VPT via info@vpt.nl.

Bron: Zilveren Kruis Achmea

 

LID WORDEN