NIEUWS

10-06-2020

Projectfinanciering beschikbaar via het Cultuurmakersfonds

Sinds het uitbreken van de coronacrisis ligt het culturele veld vrijwel stil. Makers kunnen hun vak nauwelijks meer uitoefenen. Nu er weer mogelijkheden ontstaan om kunst te presenteren aan kleine publieksgroepen, willen wij hen stimuleren om daarvoor aan de slag te gaan. Zeker in deze tijd is samenwerking essentieel. Hiertoe is het Cultuurmakersfonds ontwikkeld waarop collectieven van makers binnen de werkterreinen beeldende kunst, theater, film, muziek en Letteren (performance, lezing) een beroep kunnen doen.

 

Wie komt voor een bijdrage in aanmerking?

Stichtingen of collectieven (geen individuen) van professionele makers die actief zijn in de podiumkunsten, beeldende kunst en letteren en die geen meerjarige subsidies van overheden of overheidsfondsen ontvangen. Professionele makers tonen hun werk regelmatig bij erkende podia, instellingen of manifestaties. e.d. Een collectief dient te bestaan uit minimaal drie makers die werkzaam zijn in dezelfde of verschillende kunstdiscipline(s).

 

Aanvragen kunnen hier worden gedaan.

LID WORDEN