NIEUWS

24-09-2021

Protocol voor poppodia (na 25 september)

Het vernieuwde protocol is hier te vinden.

Dit protocol bevat richtlijnen voor medewerkers, bezoekers, artiesten, huurders en leveranciers in de pop-, jazz- en improvisatiemuziek podia in Nederland. Dit protocol is ontwikkeld op verzoek van het Ministerie OCW en tot stand gekomen door medewerking van een afvaardiging van leden van de VNPF en de ViP, waarbij rekening is gehouden met de diversiteit van verschillende pop- jazz en improvisatie podia in Nederland.

Dit protocol betreft grove hoofdlijnen en is samengesteld op basis van de nu beschikbare informatie. Het kan worden aangepast wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld door veranderende omstandigheden of regelgeving en geleerde lessen uit de recente praktijk. Na heropening zal het aanpassen en improviseren zijn. Het programma-aanbod zal niet 1-2-3 voorhanden zijn. Er wordt een stevig beroep gedaan op de creativiteit van de medewerkers en de gehele keten.

Daarnaast heeft de VNPF uitgebreide berichtgeving gepubliceerd over de kwestie of een werkgever aan een werknemer mag vragen of hij gevaccineerd is. Klik op de link op die te lezen.

 

LID WORDEN