NIEUWS

14-03-2018

Publicatie ISO 45001 ‘Gezond en veilig werken’

ISO 45001 ‘Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use’ is gepubliceerd. Tegelijkertijd is ook de Nederlandse vertaling van de norm beschikbaar gekomen. Beide documenten zijn bij NEN verkrijgbaar. ISO 45001 vervangt OHSAS 18001 (arbomanagement). Op 17 april organiseert NEN het congres ‘De impact van de nieuwe ISO 45001’.

De nieuwe NEN-ISO 45001:2018 sluit aan bij de High Level Structure (HLS) voor managementsysteemnormen. De HLS maakt het onder andere mogelijk om systemen makkelijker te integreren en audits op het gebied van diverse managementsysteemnormen (zoals ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement en ISO 14001 voor milieumanagement) te combineren.

In 2013 is besloten om OHSAS 18001 ‘Arbomanagement’ te herzien en als ISO 45001 te publiceren. De Nederlandse titel van de norm is ‘Managementsystemen voor gezond en veilig werken - Eisen met richtlijnen voor gebruik’. Hiermee is ook de afkorting ‘G&VW’ als vervanging van ‘arbo’ in de norm geïntroduceerd.

Lees verder op de website van NEN.

LID WORDEN