NIEUWS

25-04-2017

Rondgang depots TIN-collectie en Decoratelier NOB

Rondgang depots TIN-collectie en opslag Decoratelier Nationale Opera & Ballet

Beste theater- en erfgoedcollega,

Onlangs zijn de historische theatercollecties van voormalig Theater Instituut Nederland vanuit hun depots verhuisd naar die van de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. Die verhuizing willen wij aangrijpen om u de kans te geven ons theatererfgoed in hun nieuwe omgeving te bezoeken.

Sinds de sluiting van het Theaterinstituut eind 2012 is het theatererfgoed eigendom van de Stichting Theater In Nederland. De Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam kregen het voor dertig jaar in bruikleen. Hierdoor zijn de omvangrijke verzamelingen gelukkig behouden gebleven en op aanvraag ook fysiek toegankelijk. Ook kan het materiaal digitaal worden bekeken en is er af en toe een kleine expositie. Maar daar is dan ook alles mee gezegd. Er zijn onvoldoende mensen en middelen om de collecties echt zichtbaar te houden en daardoor kan er ook nauwelijks aan acquisitie worden gedaan. Daarom maken wij ons zorgen om ons nationale theatererfgoed.

Dit geldt vooral voor de scenografie. Decor- en kostuumontwerpen, maquettes, CAD-tekeningen en kostuums & accessoires worden niet actief verzameld, terwijl voor deze verzamelingen al eerder een inhaalactie over de laatste 25 jaar stond gepland. Als de collecties niet meer groeien ligt de vergetelheid op de loer. En dat terwijl het levende theater in Nederland juist bloeit!

De kans is groot dat u niet weet welke schatten de TIN-collectie herbergt. Daarom nodigen wij u uit voor een rondleiding langs de historische theatercollecties in het IWO-gebouw van de Universiteit van Amsterdam. Dit doen we vanuit het nabijgelegen Decoratelier van Nationale Opera en Ballet, waar gelegenheid is voor een rondgang langs de diverse verzamelingen in hun ateliers en opslagruimtes.

Aansluitend is er gelegenheid om in hal 8 van het Decoratelier van gedachten te wisselen over de toekomst van ons theatererfgoed en hoe u daar zelf mogelijk een aandeel in zou kunnen hebben, o.l.v. een discussieleider. Voor belangstellenden is er ook de mogelijkheid om op intekening ’s avonds de generale repetitie van Claudio Monteverdi’s Madrigalen bij te wonen in het Decoratelier!

Deze uitnodiging is strikt persoonlijk. Wij hopen u te zien in het Decoratelier van Nationale Opera en Ballet, Kollenbergweg 1, 1101 AT Amsterdam Zuidoost, woensdag 10 mei a.s. van 13.00 – 17.00 uur.

De plaatsen zijn beperkt. Kunt u ons voor 2 mei via scenografienederland@operaballet.nl laten weten of u komt? Ook als u niét kunt komen, maar wél goede ideeën heeft, lezen wij die graag en kunt u die hier aangeven.

Amsterdam, 20 april 2017

Met vriendelijke groet,
namens OISTAT Nederland,
Rolf Hauser
Joke van Pelt

LID WORDEN