NIEUWS

17-02-2021

Ruim € 10 miljoen extra geld voor het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Minister van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven heeft als onderdeel van het tweede steunpakket voor de culturele en creatieve sector eenmalig ruim € 10 miljoen extra aan het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie beschikbaar gesteld. In totaal zullen ze hiermee in 2021 zo'n 150 extra talenten kunnen ondersteunen en enkele honderden opdrachten mogelijk maken waarbij met inzet van ontwerpkracht een concrete bijdrage wordt geleverd aan de kwaliteit van de leefomgeving. Daarnaast wordt een aanvullende bijdrage verstrekt aan meerjarig door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ondersteunde instellingen en extra budget toegevoegd aan enkele subsidieregelingen voor makers. Dit alles om de nadelige gevolgen van de covid-19-crisis het hoofd te kunnen bieden.

Lees hier meer.

LID WORDEN