NIEUWS

08-06-2020

Ruim 620.000 mensen hebben meegedaan aan Cultuur in Actie!

Vrijdagavond 5 juni is de landelijke cultuurdemonstratie Cultuur in Actie afgesloten. Ruim 620.000 mensen hebben meegedaan aan Cultuur in Actie, de online-demonstratie voor de cultuursector. Met de in totaal 84 uur aan interviews, gesprekken en optredens vanuit DeFabrique in Utrecht liet de sector van zich horen. Vanwege de coronacrisis zitten veel mensen die in de sector werkzaam zijn noodgedwongen thuis. Bovendien achten zij de steunmaatregelen van het kabinet onvoldoende.

Donderdagavond 4 juni sloot ook minister Van Engelshoven aan, die de toezegging deed met de gehele sector te willen kijken naar sectorbrede oplossingen. Volgens de organisatie is het nu aan de politiek om op korte termijn te voorzien in de benodigde steun. Cultuur in Actie!doet daarbij een oproep aan de politiek om na de coronacrisis samen met de sector lange-termijns-oplossingen te creëren, waarbij de sector actief mee cureert. Met de actie zouden 5,5 miljoen mensen zijn bereikt.

LID WORDEN