NIEUWS

16-03-2020

SaTS Seminar onderhoud en duurzaamheid uitgesteld

SaTS is voornemens het seminar te verplaatsen naar medio september en daar zal in de komende weken met de
betrokken partijen over gesproken worden. Zo spoedig als dat de nieuwe datum bekend is zullen wij eenieder hiervan
op de hoogte stellen. 

LID WORDEN