NIEUWS

06-02-2020

SaTS Seminar onderhoud en duurzaamheid

SATS (samenwerkende theaterspecialisten) nodigen u graag uit voor een bezoek aan de theaterkerk in Bemmel. 

 

Datum: maandag 30 maart 2020

Locatie: Theaterkerk Bemmel, Markt 5, 6681 AE Bemmel (kaart)

Tijd: 11:30 – 18:00  uur

 

Deelnemersbijdrage:

Voor niet SaTS relaties: € 50,-

Voor VPT leden: € 25,-

Gratis voor SaTS relaties

Alle tarieven exclusief 21% BTW

 

Waarom bezoeken? 

In 2012 publiceerde SaTS de resultaten van een onderzoek naar de stand van zaken m.b.t. duurzaamheid in de podiumbranche met de titel “de verbeelding de baas”. Het artikel staat nog online en u download het artikel hier. Sinds die tijd zijn er veel ontwikkelingen geweest en is de houding in zake dit onderwerp sterk veranderd.

Sinds 2013 heeft SaTS als inspectie en adviesbureau ruime ervaring opgedaan met opzet en begeleiding van planmatig onderhoud voor podiumtechniek en is geconstateerd dat groot onderhoudsmomenten bij uitstek geschikt zijn om stap voor stap verduurzamingsmaatregelen te nemen.

 

Programma 

U wordt tussen 11:30 en 12:30 ontvangen met een lunch en krijgt desgewenst een rondleiding door de kerk, als inleiding zal de gastheer u ca. 13:00 vertellen hoe duurzaamheid op hun pad terecht kwam en op welke manier zij er vorm aan hebben gegeven. Aansluitend zullen door verschillende sprekers uit de praktijk de volgende onderwerpen worden behandeld: 

• Tot stand komen onderhoudscontracten;

Hierbij zullen de verschillende vormen van onderhoud (preventief - correctief - storingen - vervanging) aan de orde komen, de demarcaties tussen gebruiker en eigenaar alsmede tussen gebruiker en onderhoudsaannemer worden geduid.

• Duurzaamheidstoets op basis van Green Key;

Hoe wordt een duurzaamheidsambitie gedefinieerd en op welke manier kan dat efficiënt worden geconcretiseerd. Inpassen inspectie duurzaamheid in het inspectieschema voor planmatig onderhoud. 

• Beheer en inzet van management tools voor MJOP’s;

Wat is een MJOP, hoe gebruiken we die en welke tools zijn daarvoor beschikbaar. Wat zijn de gevolgen voor de organisatie

• Alternatieven voor vervanging of aankoop door gedeeld gebruik special gears;

Is het altijd verstandig om te vervangen? Is gedeeld gebruik niet veel duurzamer (en voordeliger) en hoe kunnen we dat organiseren?.

• Uitvoering in de praktijk aan de hand van praktijkcase theaterkerk en ervaring van onderhoudsaannemer.

Voor de theaterkerk is een MJOP gemaakt die als voorbeeld zal worden getoond en er zal inzicht worden gegeven in de praktische invulling van de uitvoering van planmatig onderhoud. 

Aanmelden

 

LID WORDEN