NIEUWS

09-03-2020

Schadebeperking voor eventbedrijven die het zwaar hebben door het Corona virus

Steeds meer bedrijven vragen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid arbeidstijdverkorting vanwege het coronavirus. In bijzondere situaties kunnen bedrijven hun personeel korter laten werken. Bijvoorbeeld na een brand, overstroming of uitbraak van een epidemie zoals het Corona-Virus. Er zijn al 187 aanvragen goedgekeurd van maar het overgrote deel (+/- 500) van de aanvragen zijn nog in behandeling. Zo ook de aanvraag van Gerwin Altena, eigenaar directeur van standbouwer Expovorm International, die voor 17 medewerkers amper werk meer heeft. Een vergunning biedt significante financiele verlichting voor het bedrijf terwijl de werknemer er meestal financieel weinig van merkt. Zij ontvangen gewoon hun loon.

Op grond van de beleidsregels komt een verzoek tot werktijdverkorting voor toewijzing in aanmerking indien er sprake is van buitengewone omstandigheden die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend. En wanneer gedurende tenminste 2 kalenderweken, maar gedurende maximaal 24 kalenderweken, ten minste 20% van de aan werkgever ter beschikking staande arbeidscapaciteit niet kan of naar verwachting niet zal kunnen worden benut.

Hier vindt u meer informatie en kunt u een aanvraag indienen.

LID WORDEN