NIEUWS

15-03-2018

'SELF' van Julian Hetzel wordt de Nederlands inzending voor de PQ2019!

Met veel enthousiasme maken we bekend dat SELF van kunstenaar Julian Hetzel, Nederland zal vertegenwoordigen op de Praagse Quadriennale (PQ) van 2019!


De commissie, bestaande uit Ester van de Wiel, Lyndsey Housden, Dries Verhoeven, Carly Everaert en Nienke Scholts, koos Hetzel’s voorstel uit zeventien inzendingen die ingediend waren naar aanleiding van Platform-Scenography’s open oproep Escaping the Bubble. Hierin werden scenografen, vormgevers, dramaturgen en kunstenaars uitgenodigd om het (on)vermogen om uit de eigen ‘bubbel’ te breken aan de orde te stellen. Er werd een ontwerp gezocht dat de interesse in ‘de ander’ of ‘het andere’  initieert, stimuleert, blokkeert of juist forceert.

SELF, het vervolg op Hetzel’s eerdere werk Schuldfabrik, is een ogenschijnlijk onschuldige zeepwinkel. De scenografie is die van een conceptstore, een lichte en gelikt vormgegeven winkel die de voorbijganger verleidt tot het betreden van een wereld die het midden houdt tussen realiteit en fictie. In deze winkel wordt SELF verkocht: een exclusief stuk zeep dat, zo blijkt, gemaakt is van menselijk vet. Verkoopsters wassen met veel zorg de handen van potentiële kopers en leggen uit dat een deel van de opbrengst van de zeep naar een drinkwaterproject in Congo gaat.

Hetzel ‘upcyclet’ onze overtollige kilo’s en geeft de bezoeker niet alleen de kans om zijn schuldgevoel over zijn eigen welvaart weg te spoelen, maar zet dat schuldgevoel tevens om in concrete, economische waarde. Een win-win situatie, zo lijkt het, maar toch schuurt het.

Volgens de commissie werpt SELF licht op een vorm van scenografie die zich de uiterlijke vorm en conventies van bestaande instituties buiten het theater (in dit geval ‘de winkel’ en daarmee ‘het kapitalisme’) toe-eigent, om haar vervolgens kritisch te bevragen.

SELF laat zien hoe een performatieve omgeving een oproep kan doen om verder te kijken dan onze gebruikelijke denkkaders. De luxe concept-store functioneert als de ultieme bubbel van ongebreidelde welvaart, consumentisme en life style. En juist daar worden we geconfronteerd met complexe vragen over waarde en individuele en collectieve schuld.

Uit het Juryrapport: “Julian Hetzel gebruikt scenografie als vraagstelling. Het ruimtelijk ontwerp is niet dienend aan een theater realiteit, De scenografie van de winkel zelf dwingt de kijker tot stellingname ten opzichte van de vraag die deze ruimte lijkt te stellen. Deze vraag, of schuld kan worden omgezet in kapitaal, is er één die ontregelt en bedreigt. De confrontatie ontstaat in het hoofd van de klant in de winkel. SELF is een emotioneel geladen en inhoudelijk rijk werk dat niet tot eenduidige conclusies leidt.”

Lees hier het volledige rapport.

De Nederlandse inzending naar de Praagse Quadriennale 2019 wordt ondersteund door Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Dutch Performing Arts

 

LID WORDEN