NIEUWS

20-09-2017

Stadsschouwburg Amsterdam en Toneelgroep Amsterdam gaan fuseren

‘Het gaat goed, maar het kan beter.’ Met dit credo voeren Stadsschouwburg Amsterdam en Toneelgroep Amsterdam gesprekken over hun samenwerking en hoe die te optimaliseren. Begin 2017 werd het inhoudelijk plan gepresenteerd met de gezamenlijke toekomstvisie. Vandaag is het besluit genomen om een fusie tot stand te brengen met een driekoppige directie, bestaande uit Dianne Zuidema, Wouter van Ransbeek en Ivo van Hove.

Eén gedeelde toekomstvisie
Een huis waar schouwburg en gezelschap samen een grote instelling vormen die vanuit een eigentijdse visie programmeert, produceert en inspireert. Een pluriform, maatschappelijk betrokken en toonaangevende plek voor eigentijds nationaal en internationaal theater en dans. Waar langlopende structurele relaties worden aangegaan en onderhouden met kunstenaars, podia- en theatergezelschappen uit binnen- en buitenland. Voor zowel het publiek uit de stad als van daarbuiten, als voor mensen uit de sector een natuurlijke place-to-be. Het theater wordt een onmisbaar instrument in het publieke debat over mens en samenleving. Het is de plek waar men op aandachtige wijze met de rijkdom van het nationale en internationale podiumkunstenlandschap in contact komt. Waar de werkelijkheid wordt bevraagd in plaats van bevestigd. 

Continuïteit en kwaliteit
Stadsschouwburg Amsterdam en Toneelgroep Amsterdam willen dit internationaal eigentijds theater samen vormgeven vanuit de overtuiging dat dit alleen mogelijk is vanuit één gezamenlijk gedragen visie. Beide ondernemingsraden brachten een positief advies uit op het plan voor een driekoppige directie, bestaande uit Dianne Zuidema, Wouter van Ransbeek en Ivo van Hove. De beoogde Raad van Toezicht bestaat uit zeven personen met als voorzitter Tarik Yousif, de huidige voorzitter van Stadsschouwburg Amsterdam, en als vicevoorzitter Marry de Gaay Fortman, de huidige voorzitter van Toneelgroep Amsterdam.

Bron: Stadsschouwburg Amsterdam

LID WORDEN