NIEUWS

19-01-2021

Steun voor het Garantiefonds Festivals en Evenementen

De wethouders Cultuur en Economische Zaken van de G4 spreken hun steun uit voor het Garantiefonds festivals en evenementen. Als vertegenwoordigers van steden met een rijke culturele en creatieve infrastructuur, die ook regionaal en landelijk van betekenis is, vinden zij een dergelijk fonds van groot belang. Vanzelfsprekend geldt dit voor festivals, evenementen en gemeenten in het hele land.

Lees hier de brief gericht aan de minister van Cultuur en de minister van Economische Zaken

LID WORDEN