NIEUWS

20-04-2021

Studenten verwachten dit najaar naar een festival te kunnen

Uit het onderzoek van StudeerSnel.nl en CM.com blijkt dat een groot deel van de studenten verwacht dat de opening van het festivalseizoen in het najaar van 2021 al zal plaatsvinden, ook al denkt een derde van de respondenten dat zij tot volgend jaar moeten wachten.

Studenten begrijpen dat er veiligheidsmaatregelen ingevoerd zullen worden, mocht het festivalseizoen weer van start gaan, maar maatregelen als het dansen in een bubbel of het verplicht dragen van mondkapjes roepen toch weerstand op. Ook het verplicht tonen van een vaccinatiepas-poort zorgt voor een tweedeling onder de studenten.

Studenten staan wel open voor het preventief testen door middel van zelftesten thuis of bij de GGD, of het doen van een sneltest of temperatuurcheck op locatie. Een kwart van de studenten is zelfs bereid zich te laten vaccineren om een festival of evenement te kunnen bezoeken.

De hygiëne op festivals is ook een onderwerp waar de meningen over verdeeld zijn en 40% van de studenten maakt zich hier zorgen over. Om festivals door te kunnen laten gaan, kunnen jongeren zich voorstellen dat er meer toiletten komen en plekken om handen te wassen. Driekwart van de studenten denkt dat dit een noodzakelijke aanpassing is, naast het hanteren van een effectievere crowd control, contactloos betalen in plaats van munten en meer open in plaats van gesloten tenten om zo de kans op besmettingen te verkleinen.

Verder verwacht bijna de helft van de jongeren dat tickets voor festivals duurder gaan worden. De bereidheid om meer te betalen voor een ticket is groot. Ruim 60% van de studenten wil dat doen en een kwart is zelfs bereid tot 25% bovenop de normale prijs te betalen.

Het complete onderzoeksrapport is hier te lezen.

 

LID WORDEN