NIEUWS

08-01-2019

Studie in Cijfers geactualiseerd

De gegevens van Studie in Cijfers zijn geactualiseerd. Voor alle mbo-opleidingen zijn nieuwe gegevens beschikbaar over de studenttevredenheid, het startsalaris, de doorstroom binnen het mbo en het percentage gediplomeerden met werk.

In de zomer van 2017 is een motie studiebijsluiter aangenomen in de Tweede Kamer. Op basis hiervan is een ministeriële regeling opgesteld waarin staat dat alle bekostigde mbo-scholen een vergelijkbare en goed vindbare studiebijsluiter moeten hanteren. Op verzoek van de minister van OCW adviseerde SBB hierover. Scholen beschikken hierdoor over een eenduidige studiebijsluiter die zij kunnen gebruiken bij hun voorlichting.

Twee nieuwe indicatoren
De nieuwe regeling wordt in deze maand in de Staatscourant gepubliceerd. Daarin zijn de volgende veranderingen opgenomen:

  • de bestaande zes indicatoren worden uitgebreid met de indicatoren ‘doorstroom binnen mbo’ en ‘percentage gediplomeerden met werk’
  • alle bekostigde mbo-scholen worden verplicht informatie te laten zien op de in Studie in Cijfers getoonde indicatoren


Eenduidige en objectieve informatie
Studie in Cijfers geeft eenduidige en objectieve informatie over specifieke opleidingen en de kansen van die opleidingen op de arbeidsmarkt. Bovendien vergelijkt het de opleidingen met landelijke cijfers. Studie in Cijfers helpt scholen bij het voorlichten van hun studenten. En het helpt studenten en hun ouders bij het maken van een weloverwogen studiekeuze.

Ook op KiesMBO.nl
Studie in Cijfers is beschikbaar op de websites van alle deelnemende scholen. De cijfers worden ook gepubliceerd op KiesMBO.nlZoektips: Podium- en evenemententechnicus Podium & Rigging, Podium- en evenemententechnicus Geluid, Podium- en evenemententechnicus Licht, Medewerker Podium- en evenemententechniek, Podium- en evenemententechnicus.

SBB ontwikkelde Studie in Cijfers in opdracht van het ministerie van OCW.

Bron: Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

LID WORDEN