NIEUWS

22-03-2018

Studie onthult: Nederlandse techindustrie minder dan 20% vrouwen

2018 Vrouwen in Tech Index

Nieuwe studie analyseert de inkomensongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de techindustrie en laat zien waar de beste kansen liggen voor vrouwen

 

 • Nederlandse techindustrie bestaat maar voor 15,56% uit vrouwen. Met 18,7% heeft Nederland bovendien het op zes na laagste percentage vrouwelijke STEM-afgestudeerden.
 • Portugal, de Verenigde Staten en Letland bieden de beste kansen voor vrouwen in tech. De inkomensongelijkheid tussen mannen en vrouwen is er binnen de techsector 6 tot 7% lager dan de overall inkomensongelijkheid.
 • In de Verenigde Staten verdienen vrouwen in tech het meest, namelijk €70.153  op jaarbasis. Het wordt gevolgd door Ierland (€49.052) en Zwitserland (€47.814).
 • Bulgarije heeft het hoogste percentage vrouwen in tech; 30%. Het wordt op de voet gevolgd door Australië (28%) en Roemenië (26%).

 

Berlijn, Duitsland, 21-03-2018 – In een tijd waarin genderongelijkheid het moderne debat domineert, publiceert het vooraanstaande tech-carrièreplatform Honeypot de 2018 Vrouwen in Tech Index. De resultaten werpen een licht op beroepsongelijkheid tussen mannen en vrouwen, zowel binnen de totale economie als binnen de techsector. Honeypot, dat zichzelf met de studie hoopt te positioneren als industrie-expert, heeft de rol onderzocht die gendergelijkheid speelt binnen de techwereld door onder andere het aandeel vrouwelijke werknemers, de inkomensongelijkheid tussen mannen en vrouwen en de kansen voor vrouwen binnen de techsector te vergelijken. Met de resultaten van de studie wil Honeypot laten zien welke landen de beste kansen bieden voor vrouwen in tech. Het hoopt daarnaast de techwereld te motiveren verdere stappen te zetten richting meer gendergelijkheid.

 

De studie gaat uit van 41 landen in de OECD en EU, en presenteert vergelijkbare data die betrekking hebben op zowel de techindustrie als de inkomensongelijkheid. Factoren die zijn meegenomen in de studie zijn onder andere:

 

 • Gender in de Totale Economie: factoren zoals het percentage vrouwen dat werkt en de overall inkomensgelijkheid tussen mannen en vrouwen.
 • Vrouwen in Tech: het aantal vrouwen met een techfunctie vergeleken met het totale aantal mensen met een techfunctie.
 • Kansen voor Vrouwen in Tech: het verschil tussen het procentuele aandeel aan vrouwen in de algemene beroepsbevolking en het percentage vrouwen in de techsector. De studie houdt bovendien rekening met het percentage vrouwelijke STEM-afgestudeerden.
 • Tech Inkomensongelijkheid: het verschil in inkomensongelijkheid tussen vrouwen in de techindustrie en de algemene beroepsbevolking.
 • Carrièreontwikkeling Vrouwen: het percentage vrouwen met een management of ministeriële positie.

 

Om obstakels te herkennen die de carrièreontwikkeling van vrouwen negatief kunnen beïnvloeden en om de beste kansen voor vrouwen te identificeren, hebben we bovendien de Gender Ongelijkheid Index meegenomen. Deze index analyseert de reproductieve gezondheid, empowerment en arbeidsmarktparticipatie van vrouwen om te komen tot een overall gelijkheidsscore. Om te bepalen of de gelijkheid de afgelopen tijd is toe- of afgenomen, hebben we de meest recente beschikbare gegevens over inkomensongelijkheid vergeleken met de inkomensongelijkheid van vijf jaar geleden.

 

“Met een overall inkomensverschil tussen mannen en vrouwen van 16,1% is het in Nederland beter gesteld met de economische gelijkheid dan in Duitsland, het VK en de VS”, zegt Emma Tracey, medeoprichtster van Honeypot. “Daar staat tegenover dat binnen de techindustrie maar 15,56% vrouw is. Nederland heeft met 18,7 % het op zes na laagste percentage vrouwelijke STEM-afgestudeerden, wat aangeeft dat de ongelijkheid binnen de techindustrie op onderwijsniveau aangepakt moet worden om de gelijkheid voor de volgende generaties te verbeteren. De regering kan daarbij een voorbeeld nemen aan Amerikaanse programma’s zoals ‘Girls Who Code’, die vrouwen al op jonge leeftijd inspireren en leren programmeren.”

 

Voor aanvullende quotes, zie het einde van dit persbericht.

 

Onderstaande tabel toont een selectie van de resultaten voor Nederland:

 

 

Resultaten voor Nederland

Beroepsbevolking (huidig)

Techindustrie (huidig)

Ongelijkheid & Kansen

% Vrouwen in Totale Beroepsbevolking

Inkomensongelijkheid tussen Mannen en Vrouwen (%)

% Vrouwen in Tech

Tech Gemiddeld Inkomen (€)

Tech Gemiddeld Inkomen voor Vrouwen (€)

Inkomensongelijkheid tussen Mannen en Vrouwen in Tech (%)

% Verschil in Overall Inkomensongelijkheid en Inkomensongelijkheid in Tech

Inkomensongelijkheid tussen Mannen en Vrouwen in 2010

Vergelijking Inkomensongelijkheid tussen 2010 en 2015

46.42%

16.10%

15.56%

56.627

46.208

18.40%

-2.30%

17.84%

-1.74%

 

Voor de volledige resultaten, zie: https://www.honeypot.io/nl/women-in-tech-2018  

 

Onderstaande tabel geeft een selectie weer van de resultaten van de top 20 landen met de beste kansen voor vrouwen in tech. De resultaten zijn tot stand gekomen door het verschil tussen de overall inkomensongelijkheid tussen mannen en vrouwen te vergelijken met de inkomensongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de techindustrie. Een positieve waarde betekent dat de inkomensongelijkheid binnen de techwereld kleiner is dan het overall gemiddelde in het betreffende land, wat aangeeft dat vrouwen met een techfunctie eerlijker betaald krijgen. Het % Verschil in Overall Inkomensongelijkheid en Inkomensongelijkheid in Tech in Portugal is bijvoorbeeld 7,26%, wat betekent dat de inkomensongelijkheid in de techwereld 7,26% beter is dan de overall inkomensongelijkheid in Portugal. Een negatieve waarde, zoals bijvoorbeeld het geval is in Ierland, geeft aan dat vrouwen in de techwereld er qua inkomen slechter aan toe zijn dan in het gemiddelde beroep; in het geval van Ierland 3,13% slechter.

 

Vergelijking Inkomensongelijkheid tussen 2010 en 2015 geeft het percentage weer waarmee de inkomensongelijkheid de afgelopen 5 jaar is toe- of afgenomen (de meest recente data stammen uit 2015). Een positieve waarde, zoals bijvoorbeeld in Frankrijk, betekent dat de inkomensongelijkheid met 3,44% is toegenomen. Een negatieve waarde, zoals bijvoorbeeld in IJsland, houdt in dat de inkomensongelijkheid met 2,29% verbeterd is. Zie de methodesectie onderaan dit persbericht voor een verdere uitleg van de verschillende criteria.

 

#

 

Land

Beroepsbevolking (huidig)

Techindustrie (huidig)

Ongelijkheid & Kansen

% Vrouwen in Totale Beroepsbevolking

Inkomensongelijkheid tussen Mannen en Vrouwen (%)

% Vrouwen in Tech

Tech Gemiddeld Inkomen (€)

Tech Gemiddeld Inkomen voor Vrouwen (€)

Inkomensongelijkheid tussen Mannen en Vrouwen in Tech (%)

% Verschil in Overall Inkomensongelijkheid en Inkomensongelijkheid in Tech

Inkomensongelijkheid tussen Mannen en Vrouwen in 2010

Vergelijking Inkomensongelijkheid tussen 2010 en 2015

1

Portugal

48,78%

18,36%

16,08%

31.491

27.996

11,10%

7,26%

13,13%

5,23%

2

Verenigde Staten

46,76%

18,88%

24,61%

79.595

70.153

11,86%

7,02%

18,81%

0,07%

3

Letland

50,25%

17,00%

24,87%

32.792

29.218

10,90%

6,10%

17,28%

-0,28%

4

Finland

48,14%

17,68%

21,93%

43.985

38.047

13,50%

4,18%

19,59%

-1,91%

5

Frankrijk

48,13%

15,80%

18,09%

47.996

42.333

11,80%

4,00%

12,36%

3,44%

6

Zweden

47,62%

14,00%

20,82%

45.082

40.303

10,60%

3,40%

14,86%

-0,86%

7

Verenigd Koninkrijk

46,69%

18,95%

16,20%

47.900

39.853

16,80%

2,15%

19,37%

-0,41%

8

Estland

48,54%

26,90%

18,77%

29.371

21.881

25,50%

1,40%

27,75%

-0,85%

9

Spanje

46,48%

14,90%

15,39%

39.328

33.940

13,70%

1,20%

14,85%

0,05%

10

Cyprus

48,61%

14,00%

20,25%

32.760

28.337

13,50%

0,50%

16,80%

-2,80%

11

IJsland

46,87%

13,72%

22,08%

45.347

38.772

14,50%

-0,78%

16,01%

-2,29%

12

Turkije

31,55%

6,88%

9,91%

40.772

37.340

8,42%

-1,54%

3,10%

3,78%

13

Nieuw-Zeeland

47,39%

7,92%

17,93%

40.625

36.629

9,84%

-1,92%

7,01%

0,91%

14

Nederland

46,42%

16,10%

15,56%

56627

46208

18,40%

-2,30%

17,84%

-1,74%

15

Canada

47,32%

18,63%

24,88%

54498

43034

21,04%

-2,41%

18,98%

-0,35%

16

Kroatië

46,04%

10,40%

13,19%

27838

24219

13,00%

-2,60%

5,70%

4,70%

17

Ierland

45,09%

14,17%

18,95%

59313

49052

17,30%

-3,13%

13,37%

0,80%

18

Oostenrijk

46,82%

19,37%

17,19%

53865

41638

22,70%

-3,33%

21,59%

-2,22%

19

Bulgarije

46,91%

15,40%

30,28%

26829

21678

19,20%

-3,80%

13,00%

2,40%

20

Zuid-Korea

42,31%

37,18%

16,01%

33409

17981

41,17%

-3,99%

39,61%

-2,43%

NB: De volledige methodebeschrijving is beschikbaar aan het einde van dit persbericht. Dit is een selectie van de resultaten, die hier bekeken kan worden: https://www.honeypot.io/nl/women-in-tech-2018

 

Verdere bevindingen:

 • De Verenigde Staten hebben met 74,43 miljoen het hoogste aantal vrouwen in de beroepsbevolking, Malta heeft met 80.000 het laagste aantal.
 • Litouwen heeft het hoogste percentage vrouwen in de beroepsbevolking, namelijk 51,17%.  Het is daarmee, samen met Letland (50,25%), een van de twee landen in de studie waar meer vrouwen dan mannen werkzaam zijn. Turkije heeft met 31,55% het laagste percentage vrouwen in de beroepsbevolking.
 • Letland heeft met 44,4% het hoogste percentage vrouwelijke wetgevers, hoge ambtenaren en managers. Zuid-Korea heeft met 10,7% het laagste percentage.
 • Zweden heeft met 44,5% het hoogste percentage vrouwen in het parlement, terwijl Japan met 9,9% het laagste percentage heeft.  
 • Finland heeft met 62,5% het hoogste percentage vrouwen met ministeriële posities. Opvallend is Frankrijk, het enige land waar 50% van het ministeriële kabinet bestaat uit vrouwen. In Hongarije en Slowakije wordt geen enkele ministeriële positie door een vrouw bekleed.
 • In Luxemburg verdienen vrouwen gemiddeld €47.945 per jaar, het hoogste gemiddelde inkomen voor vrouwen van alle landen uit de studie. In Bulgarije verdienen vrouwen het minst: €9.945 per jaar.
 • De overall inkomensongelijkheid tussen mannen en vrouwen is het grootst in Zuid-Korea, namelijk 37,18%. In Italië en Luxemburg is het het kleinst, namelijk 5,5%.
 • De Verenigde Staten hebben met ongeveer 6 miljoen het hoogste aantal werknemers in de techindustrie. Malta en IJsland hebben met ongeveer 7.000 het laagste aantal.
 • 6,04% van de beroepsbevolking van Finland werkt in de techindustrie; het hoogste percentage van de index. Turkije scoort met 0,8% het slechtst.
 • In de Verenigde Staten werken de meeste vrouwen in de techindustrie, namelijk bijna 1,5 miljoen. In Malta werken de minste vrouwen in tech: 800.
 • Bulgarije heeft met 30,28% het hoogste percentage vrouwen in tech, terwijl Slowakije met 9,29% het laagste percentage heeft.
 • In Israël is het verschil in procentpunten tussen de totale vrouwelijke beroepsbevolking en het percentage vrouwen in tech met -36,6% het grootst. In Roemenië is het verschil met -16,57% het kleinst.
 • Turkije heeft met 37,11% het hoogste percentage vrouwelijke STEM-afgestudeerden, terwijl Japan met 15,25% het laagste percentage heeft.
 • Mensen in tech en vrouwen in tech verdienen het meest in de Verenigde Staten, respectievelijk €79.595 en €70.153 per jaar. In Mexico verdienen ze het minst, respectievelijk €15.788 en €12.520 per jaar.
 • Turkije heeft met 8,42% de kleinste inkomensongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de techindustrie. In Zuid-Korea is de ongelijkheid het grootst, namelijk 41,17%.
 • Portugal heeft met 7,26% het grootste positieve verschil (in procentpunten) tussen de inkomensongelijkheid in tech en de overall inkomensongelijkheid. Polen heeft met -17,8% het grootste negatieve verschil (in procentpunten) tussen de inkomensongelijkheid in tech en de overall inkomensongelijkheid.
 • Zwitserland heeft met 0,04 de beste Gender Ongelijkheid Score, Mexico heeft met 0,345 de slechtste.
 • Zuid-Korea had in 2010 met 39,61% de grootste overall inkomensongelijkheid tussen mannen en vrouwen, Slovenië had in 2010 met 0,95% de laagste.
 • In Roemenië is de inkomensongelijkheid tussen mannen en vrouwen van 2010 tot 2015 met 3% verbeterd, terwijl vrouwen in Slovenië in 2015 7,15% minder betaald kregen dan 5 jaar daarvoor.

 

Alternatieve quotes:

 

“Deze index laat zien dat de inkomensongelijkheid tussen mannen en vrouwen binnen vijf jaar tijd in 17 landen is toegenomen’’, zegt Emma Tracey, medeoprichtster van Honeypot. “Voor veel mensen gaat dit verrassend zijn, maar wat hoopvol is, is dat landen zoals Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk positieve stappen zetten richting meer gelijkheid binnen zowel de techindustrie als de algemene economie. Hun voorbeeld kan een motivatie zijn voor de overige OECD en EU landen om hun inkomensongelijkheden aan te pakken.’’

 

“Deze studie brengt een aantal fascinerende culturele case studies aan het licht’’, zegt Emma Tracey, medeoprichtster van Honeypot. ‘’Neem bijvoorbeeld Turkije, dat de laagste inkomensongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de techsector heeft én de op vier na laagste overall inkomensongelijkheid tussen mannen en vrouwen kent. Daar staat tegenover dat in Turkije het kleinste percentage vrouwen werkt: maar 31,55% van de beroepsbevolking bestaat uit vrouwen. Dit suggereert dat, alhoewel er culturele barrières zijn waar vrouwen in Turkije mee te kampen hebben, de vrouwen die wél werken eerlijker worden beloond dan de vrouwen in landen die vaak worden gezien als gelijkwaardiger, zoals bijvoorbeeld Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.’’

 

Emma Tracey, medeoprichtster van Honeypot: ‘’Een van de meest verrassende uitkomsten van deze studie is dat er in Israël - het zogenaamde ‘Start-Up Land’ met een eigen ‘Silicon Wadi’ - maar 26.000 vrouwen werken in tech, wat neerkomt op 11% van de gehele techindustrie. Het is een van de laagste scores op de index. De inkomensongelijkheid tussen mannen en vrouwen binnen de Israëlische techindustrie is ruim 27%. Het zou dus kunnen dat Israëlische vrouwen zich ontmoedigd voelen om te kiezen voor een techfunctie, omdat ze met andere banen meer kunnen verdienen. We hopen dat we met deze studie, door deze ongelijkheid onder de aandacht te brengen, een verandering kunnen aanwakkeren en zo van betekenis kunnen zijn voor de 24% vrouwelijke STEM-afgestudeerden in Israël.’’

 

Emma Tracey, medeoprichtster van Honeypot: “Het World Economic Forum verkondigde in 2017 dat economische gelijkheid tussen mannen en vrouwen pas over 170 jaar gerealiseerd wordt, en dat terwijl een gelijke deelname van vrouwen aan de beroepsbevolking al in 2025 $28 triljoen zou opleveren voor de wereldwijde economie. Houden we er daarnaast rekening mee dat de techindustrie zeer waarschijnlijk de kern vormt van onze toekomstige economie, wordt duidelijk hoe ontzettend belangrijk het is dat we de ongelijkheid binnen de techsector gaan aanpakken. We hopen dat deze index helpt de ogen te openen van de besluitvormers binnen de industrie en ze kan aansporen positieve veranderingen in gang te zetten. Niet alleen met het oog op gelijkheid, maar ook met het oog op de hele wereldwijde economie.’’

Bron: https://www.honeypot.io/nl/women-in-tech-2018/

LID WORDEN