NIEUWS

17-06-2020

Tegemoetkoming podia, meerjarige instellingen en nieuwe makers

In mei maakte het kabinet bekend hoe het steunpakket van 300 miljoen euro voor de culturele sector wordt verdeeld. Het ministerie van OCW stelt via Fonds Podiumkunsten 142 miljoen euro beschikbaar om de podiumkunstensector tegemoet te komen in de omzetderving als gevolg van de COVID-19crisis. Het Fonds Podiumkunsten heeft zelf aanvullend 3,25 miljoen euro gereserveerd om (pop)podia, met een regionale functie en een landelijk belang, te compenseren met steun voor het opstarten van de programmering in september.

Lees verder op de website van Fonds Podiumkunsten.

LID WORDEN