NIEUWS

03-02-2021

Terugblik Maandag Middag Meetup: “FIELDLAB EVENEMENTEN”

Op maandag middag 25 januari ontvingen we digitaal 46 professionals uit het hele land. Met hen keken we naar het actueel thema: Fieldlab Evenementen, hoe kunnen we op een verantwoorde manier weer naar het organiseren van evenementen met 100% bezetting in de nasleep van de Corona-pandemie.

Na de opening en welkom door VPT bestuurslid Klaas Tops gaf hij het woord aan Sybrecht Lensink, projectleider evenementenbeleid bij NOC*NSF, de sportkoepel van Nederland. Sybrecht houdt zich bezig met evenementenbeleid, geeft advies, maakt de beleidskaders en bidboeken en probeert de financiering rond krijgen. 

 

 

Vóór Corona was bij NOC*NSF de focus op de EK’s en WK’s en Olympische spelen kwalificatie toernooi dat op Nederlandse bodem plaatst vindt. Dóór Corona lag bij NOC*NSF focus eerst op schade beperking voor de sportsector maar al snel werd duidelijk dat om iets voor mekaar te krijgen de gehele evenementen sector samen moest komen. Dat is o.a. in uiting gekomen door de Alliantie van evenementen bouwers. Het werd al snel duidelijk dat de hele sector ideeën hadden over wat wel zou kunnen en hoe er meer publiek veilig konden toelaten maar dat die ideeën niet werden meegenomen in de maatregelingen van de overheid. Dit omdat deze ideeën niet wetenschappelijk bewezen achtte te zijn en werden gezien als niet goed onderbouwd. Het RIVM bleek geen tijd te hebben om mee te kijken. Dat leidde tot het ontstaan van Fieldlab evenementen. Het is een initiatief van de gehele evenementensector dat is opgezet in samenwerking met vier Ministeries en wetenschap. Met als doel het ontwikkelen en valideren van maatregelen (bouwstenen) en het verlagen van de verspreiding van Covid-19 op evenementen. Het is een platform voor gevalideerd testen.

Fieldlab heeft toestemming gekregen om acht pilots uit te voeren. De eerste proef met publiek bij evenementen vindt maandag 15 februari plaats bij een zakencongres in Utrecht. De proeven worden georganiseerd door professionele organisatoren. Deze zijn in staat om een gecontroleerde en veilige omgeving te creëren en kunnen het gedrag van bezoekers beïnvloeden en zorgen voor naleving van de regels. Ook hebben ze inzicht in de bezoekers en kunnen ze deze aanspreken. Ze kunnen nu al een veiliger omgeving garanderen dan niet professionele organisatoren

 

Fieldlab heeft vier types evenementen geformuleerd, voor elke categorie komen er twee pilots:

 • Binnen passief (bijvoorbeeld theater, klassiek concert of bioscoop: mensen zitten stil op een stoel). Pilots: zakencongres Back to Live in Beatrix Theater Utrecht (15 februari) en op dezelfde locatie de Masterclass Geluk van cabaretier Guido Weijers (20 februari).
 • Binnen actief (een popconcert of sportwedstrijd, mensen bewegen, zingen of juichen, lopen door elkaar). Pilots: worden binnenkort aangekondigd. Het gaat om een dance- en een muziekconcert in Ziggo Dome.
 • Buiten actief (Een popconcert, een voetbalwedstrijd, mensen bewegen, zingen of juichen, lopen door elkaar). Pilots: de voetbalwedstrijden NEC - De Graafschap (21 februari) en Almere City FC - Cambuur (28 februari).
 • Buiten actief festival (een muziekfestival, een kermis, mensen lopen door elkaar, hergroeperen op verschillende plekken en dansen of zingen). Pilots: worden binnenkort aangekondigd. Het gaat om een dance- en een muziekfestival in Biddinghuizen.

 

 

De acht bouwstenen van het onderzoek van Fieldlab zijn gebaseerd op de Customer Journey :

 • Gedrag: Hoe is het gedrag van bezoekers te beïnvloeden?
 • Sneltesten: Zijn sneltests bij de entree een optie?
 • Triage, Tracken & Tracen: Hoe voorkom je dat besmette personen het evenement bezoeken?
 • Luchtkwaliteit: Hoe kunnen we die beïnvloeden en welke rol spelen de omstandigheden van het evenement?
 • Bezoekersdynamiek: Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar contactduur en contactmomenten, of toeschouwers zitten of staan en of ze bijvoorbeeld juichen of zingen.
 • Persoonlijke bescherming: Mondkapjes, handen wassen of desinfecteren.
 • Oppervlaktehygiëne: Schoonmaak van toiletten en andere voorwerpen, desinfectie.
 • Kwetsbare groepen: Speelt leeftijd een rol, is het evenement gericht op bepaalde groepen?

 

Fieldlab verwacht drie weken na de pilots de eerste resultaten. Uiteindelijk willen ze komen tot een reeks maatregelen, op maat voor elk type evenement, dat de 1,5 meterregel verantwoord en veilig vervangt. Mogelijk kunnen dan alweer vanaf april evenementen worden georganiseerd want met de anderhalve meter kunnen wij als evenementenbranche uiteindelijk niet overleven. De uitkomsten hebben waarde hebben voor meer dan alleen de evenementenbranche en het nut van het onderzoek toont zich hopelijk op de korte, maar zeker op de lange termijn. Omdat vier ministeries en het OMT zich hebben verbonden aan Fieldlab, zijn de uitkomsten van de proeven bij voorbaat meer dan alleen een wetenschappelijk experiment. Hopelijk kan sneller een goedkeuringsstempel van de overheid op de aanbevelingen van Fieldlab worden gezet, waardoor er mogelijk ook eerder weer iets leuks kan worden georganiseerd want de hele sector staat te popelen om aan de slag te gaan.

De VPT bedankt Sybrecht Lensink hartelijk voor de medewerking.

LID WORDEN