NIEUWS

15-09-2016

Terugkomdag tweedaagse cursus

Terugkomdag VPT-studiedagen 'Het organiseren van veilig werken met elektrotechnische installaties (NEN3140, rigging en meer)'

Op deze dag frist u uw opgedane kennis van de tweedaagse cursus die u in 2014 hebt gevolgd op. Herhaling is de beste leermeester!

De terugkomdag is voor hoofden techniek en technici van poppodia, theaters, gezelschappen en festivals, die in 2014 de tweedaagse cursus ‘Veilig werken met elektrotechnische installaties (NEN3140, rigging en meer)' hebben gevolgd.

Waarom een terugkomdag?
Een groot deel van ongelukken op de werkvloer had voorkomen kunnen worden door adequaat en veilig werken. Veel kennis is wel aanwezig, maar moet ook doelmatig toegepast kunnen worden. Het veilig werken met elektrotechnische installaties vraagt om gedegen kennis en vaardigheden.
Na deze terugkomdag gaat u de deur uit met een geactualiseerd plan van aanpak dat aansluit bij doelen en moeilijkheden van de eigen organisatie. Zo gaat u gericht verder aan de slag met het implementeren van veilig werken met elektrotechnische installaties. Tevens krijgt u checklisten mee om de stand van zaken te organiseren en in kaart te brengen.

Doel van de opfrisdag:

 • de stand van zaken
 • herhaling NEN3140
 • een doel formuleren op het gebied van veilig werken in uw organisatie
 • formuleren wat er in uw organisatie moet gebeuren om dit doel te behalen
 • wat heeft u tot nu toe bereikt en wat moet u nog doen?
 • formuleren wat er verder nodig lijkt te zijn om dit doel te gaan behalen
 • actiepunten formuleren

Toetsing en afsluiting
Na het volgen van de terugkomdag ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.

Datum, tijd en plaats

 • Maandag 24 oktober 2016
 • 13:00 uur – 17:00 uur.
 • Locatie: Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT), Funenpark 1, Amsterdam

Deelnemersbijdrage

 • € 100,- (excl. 21% BTW) voor organisaties die lid zijn van VNPF of non-profitlid zijn van VPT
 • € 200,- (excl. 21% BTW) voor organisaties die geen lid zijn lid zijn van VNPF of non-profitlid zijn van VPT

Docent
De dag wordt verzorgd en gegeven door Wim Hoogduin van Wim IN BEDRIJF.

De dag is een samenwerkingsproject van de Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT) de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF).

U kunt zich hier inschrijven.

De terugkomdag is geen wettelijke verplichting, maar je voldoet hiermee wel aan de Arbowet om veilig te werken. Met het volgen van de terugkomdag wordt voldaan aan de bepalingen 4.2 en 4.2.108 uit de NEN3140.
(4.2.108 Werkverantwoordelijken, installatieverantwoordelijken, vakbekwame personen en voldoende onderrichte personen moeten periodiek worden geïnstrueerd).

LID WORDEN