NIEUWS

14-04-2021

'Testen voor toegang' en Fieldlab Cafés geen onderdeel van Fieldlab Evenementen

Er is veel verwarring rondom de verschillende proefevenementen. Momenteel vinden in diverse theaters, musea, gelegenheden als de Keukenhof, etcetera, pilots met testbewijzen plaats, onder de noemer ‘Testen voor toegang’. De pilots zijn uitsluitend gericht op het leren over de inzet van toegangstesten en de werking van bijbehorende testbewijzen. Deze zijn geen onderdeel van Fieldlab Evenementen. Naast deze ‘testen voor toegang’ worden in Utrecht Fieldlab Cafés georganiseerd. Zowel bij ‘testen voor toegang’ als bij Fieldlab Cafés gelden de basismaatregelen van het RIVM.

Naast de pilots met testbewijzen, wordt onderzoek verricht in het onderzoeksprogramma Fieldlab Evenementen. Fieldlab Evenementen heeft een bredere onderzoeksopdracht. Bovendien wordt de anderhalve meter afstand losgelaten bij Fieldlab Evenementen. Na de succesvolle eerste fase, vindt vanaf de tweede helft april tot en met eind mei de tweede fase van Fieldlab Evenementen plaats. De doelstelling van deze tweede fase is om vast te stellen of ervaringen uit de eerste fase (acht praktijktesten) ook toepasbaar zijn bij grotere aantallen deelnemers. De focus ligt hierbij op de inzet van sneltesten, testbewijzen, crowdcontrol en andere opschalingsvragen.

Met fase 2 wordt het traject van testprojecten binnen het programma Fieldlab Evenementen afgerond. Na fase 2 zal het onderzoeksprogramma zich richten op kennisdeling en ondersteuning van de sector en de overheid.

Lees hier de Kamerbrief pilots testen voor toegang en Fieldlabs.

Bron: Fieldlabs

 

LID WORDEN