NIEUWS

08-07-2016

Theater aan de Parade voorlopig gesloten -update-

De gemeente gaat per direct starten met de voorbereidingen de grote zaal en bijbehorende (technische) ruimten weer in gebruik te nemen. Hierbij wordt het asbesthoudend materiaal dat een risico kan vormen, verwijderd of afgedekt. Daarmee kan het theater de geplande activiteiten in de grote zaal per 1 november hervatten. De Pleinzaal en Cinemaclub blijven het gehele seizoen gesloten. Theater aan de Parade gaat nog op zoek naar alternatieve locaties en data voor voorstellingen.

Resultaten onderzoek
In het hele theater is asbesthoudend materiaal aanwezig dat een risico kan vormen. Het gaat dan om brandwerende platen waarin asbest zit (amosietplaten) en een asbestkoord, welke door verbouwingen en aanpassingen in verloop van tijd zijn beschadigd en/of verweerd. Deze materialen zijn op alle etages (inclusief de kelder) aanwezig. Het onderzoeksbureau heeft kleefmonsters genomen waaruit blijkt dat op verschillende plaatsen sprake is van verontreinigingen. Het bureau nam ook 22 luchtmonsters af, daarin trof het geen asbestvezels aan.

Drie scenario’s 
De gemeente heeft samen met Theater aan de Parade drie scenario’s beoordeeld: 

  • helemaal sluiten tot de sloop (zomer 2017);
  • helemaal saneren en daarna openstellen;
  • gedeeltelijk saneren en gedeeltelijk openstellen (grote zaal en overige ruimten die nodig zijn voor het functioneren hiervan).

Het is belangrijk dat Theater aan de Parade zo spoedig mogelijk de bedrijfsvoering kan hervatten. Hierbij past het zo snel mogelijk verantwoord openstellen van de grote zaal het beste. Deze vormt een belangrijk onderdeel voor de bezoekers en de bedrijfsvoering van het theater. De geplande voorstellingen voor 2016-2017 kunnen niet zomaar worden verplaatst naar een andere locatie in ’s-Hertogenbosch.

Wat gaat de gemeente nu doen?
Per direct gaat de gemeente de voorbereidingen starten. Het gaat dan om afstemming met toezicht/ handhavende instanties, het aanvragen van de vergunningen en het aanbesteden van een asbestsaneerder. Per 1 augustus starten de uitvoerende werkzaamheden.

Wat gaat Theater aan de Parade nu doen? 
Met het openstellen van de grote zaal per 1 november heeft nog niet de hele programmering 2016-2017 een plek gekregen. Het theater probeert de rest van de geplande activiteiten te verplaatsen door te schuiven en informeert bezoekers en bespelers hierover. Het filmtheater is met dit besluit na bijna 40 jaar definitief gesloten. In de nieuwbouw komt dit namelijk niet meer terug.

Bron: Theater aan de Parade

----

Vrijdag 24 juni hebben gemeente ’s Hertogenbosch en Theater aan de Parade gezamenlijk besloten het gebouw tijdelijk te sluiten. Dit vanwege de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal dat mogelijk een risico kan vormen. Vorige week heeft het onderzoeksbureau de onderzoekswerkzaamheden in het gebouw afgerond. Het bureau heeft beide partijenmondeling op hoofdlijnen geïnformeerd over hun bevindingen. Ook in de rest van het gebouw is asbesthoudend materiaal aanwezig dat een risico kan vormen. Het onderzoeksbureau heeft echter in het hele theater in de lucht geen zwevende asbestdeeltjes gemeten.

Het bureau maakt het inzichtelijk waar in het gebouw asbesthoudend materiaal aanwezig is en op welke plaatsen dat een risico kan vormen. Ook adviseren ze de gemeente en het theater over welke maatregelen ze moeten nemen om het gebouw verantwoord weer in gebruik te nemen. Dan komt er meer duidelijkheid over per wanneer Theater aan de Parade de activiteiten (deels) kan hervatten.

Doel is dat Theater aan de Parade de normale bedrijfsvoering zo snel mogelijk, maar verantwoord hervat. In overleg met het theater is besloten dat de geplande activiteiten niet doorgaan in afwachting van de rapportage, dit is een teleurstelling is voor medewerkers, bespelers en publiek. De activiteiten vinden zoveel mogelijk plaats op andere locaties of worden doorgeschoven in de planning. Een klein deel van het personeel blijft gebruikmaken van het kantorengedeelte. Het theater informeert medewerkers, bespelers en publiek.

Bron: Theater aan de Parade

LID WORDEN