NIEUWS

18-09-2017

Theater Harderwijk sluit deuren

Het bestuur van de Stichting Podia Harderwijk ziet zich gedwongen om ná het seizoen 2017 –2018 de deuren van het Theater Harderwijk te sluiten.
Reden voor het beëindigen van de theaterexploitatie is het door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen besluit om de volledige subsidie die nu aan Theater Harderwijk toegekend is, beschikbaar te stellen aan de zgn. SaP-connectie. Deze nieuwe partij wil dat budget slechts voor een klein deel gebruiken voor binnenvoorstellingen. Het bestuur van de SPH moet dan ook met spijt vaststellen dat voortzetten van de exploitatie van de locatie aan de Stationslaan dan niet meer mogelijk is. Hiermee is Stichting Podia Harderwijk, met haar 54 jaar ervaring, buiten spel gezet.

Over de toekomst van de locaties Estrado en Catharinakapel, die ook onder deze stichting vallen, zal het bestuur op korte termijn overleggen met het college van B & W. Het voortbestaan van deze locaties is daarbij voor de SPH het uitgangspunt, maar dan wel onder de verantwoordelijkheid van een vernieuwd bestuur.

Voorstellingen die gepland staant tot en met mei 2018 zullen gewoon doorgang vinden.

Bron: Theater Harderwijk

LID WORDEN