NIEUWS

20-05-2016

TivoliVredenburg ontvangt extra ondersteuning

Hoewel het podium in de Utrechtse binnenstad goed loop, had het te maken met een begrotingstekort. Door middel van huurverlaging, structurele subsidieverhoging en de aanvulling van de reserves stemt het Utrechts college in met het advies van commissie Gehrels.

Het begrotingstekort komt voornamelijk voort uit opgelopen bouwkosten en onderschatte kosten aan het onderhoud en personeel. De bezoekersaantallen zijn hoge dan verwacht, maar beek niet voldoende om het gat te dichten. Dat concludeerde ook de Utrechtse Rekenkamer vorig jaar al, en afgelopen week werd dat beeld bevestigd door het Onderzoeks- en Adviesteam TivoliVredenburg (OAT) onder leiding van de Amsterdamse oud-wethouder Carolien Gehrels.

Het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders is geen grote verassing. Beide rapporten benadrukten al dat de aangehouden rekensom niet meer klopte. Zij wezen er echter wel meermaals op dat TivoliVredenburg in de basis goed functioneert, maar zeker tot en meet 2020 extra steun nodig zal hebben om volledig tot bloei te komen. Het OAT laat weten dat zij concluderen dat de investering in TivoliVredenburg leidt tot zeer positieve maatschappelijke en economische effecten.

Wethouder Kees Diepeveen over de steun: "De maatschappelijke en economische waarde van TivoliVredenburg voor Utrecht is groot. We zetten een streep onder het verleden en geven TivoliVredenburg de ruimte om te investeren, want investeren in TivoliVredenburg is investeren in de groei van de stad".

De extra steun zal niet ten koste gaan van de subsidie aan andere culturele instellingen.

Lees hier meer.

Bron: 3voor12

LID WORDEN