NIEUWS

14-01-2021

Uitnodiging Maandag Middag Meetup: “FIELDLAB EVENEMENTEN”

Uitnodiging Maandag Middag Meetup

25 januari 2021 – 16 uur

“FIELDLAB EVENEMENTEN”

 

Graag nodigen wij u uit voor de volgende Maandag Middag Meetup! Deze keer bespreken we een actueel thema: Fieldlab Evenementen, hoe kunnen we op een verantwoorde manier weer naar het organiseren van evenementen met 100% bezetting in de nasleep van de Corona-pandemie.

Doel van Fieldlab Evenementen, is binnen de kaders van veiligheid en gezondheid verschillende elementen te toetsen en daarmee op verantwoorde wijze te komen tot versoepelingen van de huidige overheidsmaatregelen om uiteindelijk weer met volledige publieksbezetting evenementen te kunnen organiseren.

Fieldlab Evenementen is geen op zichzelf staande organisatie maar een samenwerking van Eventplatform, het overkoepelende platform in de zakelijke evenementenbranche, de Alliantie Evenementenbouwers (waar de VPT deel vanuit maakt) en ClickNL. ClickNL heeft tot doel publiek/private samenwerking in onderzoek en innovatie op het terrein van de Creatieve Industrie te versterken en verzorgd tevens de financiële kant van de Fieldlab Evenementen. Daarbij wordt samengewerkt met wetenschappers en kennisinstellingen, Topsectoren Creatieve Industrie en Life, Sciences & Health.

De evenementen waar deze kaders getoetst gaan worden zijn een zakelijk evenement, een theatervoorstelling een concert, twee voetbalwedstrijden en een festival. De datum(s) waarop deze plaats zullen vinden zijn door het uitstel vanuit het kabinet nog niet duidelijk.
 

Samen met Sybrecht Lensink, projectleider evenementenbeleid bij NOC*NSF, zoomen we in op wat de fieldlabs inhouden, wie erbij betrokken zijn, hoe ze tot stand komen en wat het belang ervan is voor onze sector.

Door de Corona-maatregelen kunnen evenementen zeer beperkt georganiseerd worden. Dit heeft dan ook grote impact op de evenementensector. Vanuit de evenementen sector is in samenwerking met de overheid daarom Fieldlab Evenementen tot stand gekomen. Het doel van Fieldlab Evenementen is om gevalideerde bouwstenen te ontwikkelen als bewijslast van de veilige en betrouwbare aanpak, in co-creatie met bedrijven, overheden, wetenschap, belangenorganisaties en publiek. Om daarmee vertrouwen te creëren bij de Rijksoverheid om zo toetsingskaders te verfijnen en de Corona-routekaart aan te kunnen passen. Het programma van Fieldlab Evenementen is gericht op differentiatie van verschillende evenementen (zakelijk en publiek) en situaties (binnen en buiten, statisch of dynamisch, etc.) en het versneld teruggaan naar volledige operatie voor evenementen.

Bron: https://www.clicknl.nl/fieldlab-evenementen1/

meer info: www.fieldlabevenementen.nl

We heten u graag van harte welkom op maandagmiddag 25 januari om 16 uur. U kunt zich aanmelden via: info@vpt.nl. Kort voor de bijeenkomst ontvangt u de link naar de meeting.

 

LID WORDEN