NIEUWS

19-09-2016

Uitnodiging VPT Academy Programmaraad 10 oktober

Geacht VPT-lid,

Op 27 juni jl. heeft de VPT een nieuw platform opgericht: De VPT Academy Programmaraad, waar alle VPT-leden in vertegenwoordigd kunnen zijn.
Deze programmaraad is een breed gedragen platform, dat activiteiten initieert en bijdraagt aan het inhoudelijke niveau van de VPT Academy. Daarmee wordt de waarde voor bestaande en potentiële leden van de VPT versterkt. Leden van de programmaraad kunnen zich verbinden aan een activiteit en met het kantoor van de VPT werken aan input en realisatie.

De belangstelling van de VPT-leden voor dit platform is groeiende, inmiddels hebben ongeveer 20 leden (zowel uit gezelschappen, podia, bedrijven en persoonlijk leden) zich aangemeld. Vanuit het bestuur van de VPT zijn Gerbrand Borgdorff en Jeroen Seeboldt actief.

We nodigen alle VPT-leden van harte uit voor de komende bijeenkomst van de VPT Academy Programmaraad op
Maandag 10 oktober
Tijd: 16:00 – 18:00 uur

Op de agenda staat de invulling van de VPT Academy 2017. De bijeenkomst vindt plaats op het VPT kantoor, Funenpark 1, Amsterdam.

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen aan secretariaat@vpt.nl.

Laat het ook even weten als u wel betrokken wilt zijn maar verhinderd bent op 10 oktober.

LID WORDEN