NIEUWS

18-11-2020

Uitwerking maatregelen tweede specifieke pakket voor de culturele en creatieve sector

Gisteren (17-11) maakte Minister Van Engelshoven van OCW de verdeling bekend van de 482 miljoen euro cultuursteun die het kabinet heeft uitgetrokken voor 2021.

De culturele en creatieve sector wordt nog steeds bovengemiddeld geraakt door de coronacrisis. Daar waar het bbp als geheel in het tweede kwartaal ten opzichte van het eerste kwartaal met 8,5 procent is gedaald, heeft het CBS berekend dat het bbp in de bedrijfstak Cultuur, recreatie en overige diensten in diezelfde periode met 37,4 procent is gedaald. 2 De meest recente CBS-berekening laat zien dat de economie gedeeltelijk terugveert. In het derde kwartaal stijgt het bbp weer met 7,7 procent ten opzicht van het tweede kwartaal. Maar nog steeds behoort de cultuursector tot de zwaarst getroffen bedrijfstakken. Zo was de productie van de bedrijfstak cultuur, recreatie, sport en overige diensten in het derde kwartaal bijna 24 procent lager dan een jaar eerder. In de culturele en creatieve sector werken relatief veel zelfstandigen. Zij vormen de flexibele schil en worden extra hard geraakt.

Lees hier de kamer brief.

LID WORDEN